ผึ้ง

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ผึ้ง

ภาษาอังกฤษ: bee

คำอธิบาย: ผึ้ง

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/10/2558 เวลา 13:50:37 ดูภาพสไลด์โชว์ ผึ้ง