กวักมือเรียกให้มาหาทันที

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กวักมือเรียกให้มาหาทันที

ภาษาอังกฤษ: beckon to come immediately, call (someone) to come directly (to me), come here now

คำอธิบาย: กวักมือเรียกให้มาหาทันที, เรียกคนอื่นให้ตรงมาหา(ผู้ทำท่า), มาที่นี่เดี๋ยวนี้

เช่น "มาหาฉันที่นี่หน่อยซิ"

ท่ามือนี้พูดกับคนที่อยู่ใกล้ เปรียบเทียบความแตกต่างของทิศทางของการใช้สายตาในท่ามือนี้และท่ามือข้างบน

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 18/06/2558 เวลา 11:15:33 ดูภาพสไลด์โชว์ กวักมือเรียกให้มาหาทันที