กวักมือ, พยักหน้าเรียก

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กวักมือเรียกกวักมือ, พยักหน้าเรียก

ภาษาอังกฤษ: 1.come, summon 2.arrice

คำอธิบาย: 1.กวักมือ, พยักหน้าเรียก 2.มาถึง

เช่น 1."มาที่นี้" หรือ "มานี่" 2."เดี๋ยวนี้เธออยู่ที่นี่"

ข้อมือโค้งงอเข้าหาด้านฝ่ามือในขณะที่แขน เคลื่อนไหว โปรดสังเกตศีรษะที่เอียง

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 18/06/2558 เวลา 11:12:49 ดูภาพสไลด์โชว์ กวักมือ, พยักหน้าเรียก