กวักมือเรียก

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กวักมือเรียก

ภาษาอังกฤษ : beckon, call (e.g.-to come here)

คำอธิบาย : กวักมือเรียก, พยักหน้าเรียก, เรียกมาที่นี้

เช่น "มาที่นี้"

โปรดสังเกตศีรษะที่ก้มและนัยตาที่มองไปยังบุคคลที่กำลังถูกเรียก

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/05/2558 เวลา 11:53:32 ดูภาพสไลด์โชว์ กวักมือเรียก