กลัว

กลัว

ภาษาอังกฤษ: scared, frightened

this sign differs from the preceding signs for "cold" in the facial expression.

คำอธิบาย: กลัว, หวาดกลัว

ท่ามือนี้ต่างจากท่ามือที่มีมาก่อนในความหมาย "หนาว" ในส่วนของการแสดงความรู้สึกทางสีหน้า

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 17/12/2556 เวลา 08:07:14 ดูภาพสไลด์โชว์ กลัว