กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กรุงเทพมหานคร

ภาษาอังกฤษ: Bangkok(Krungthep): capital city of Thailand

คำอธิบาย: กรุงเทพฯ - เมืองหลวงของประเทศไทย

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 17/12/2556 เวลา 08:26:59 ดูภาพสไลด์โชว์ กรุงเทพมหานคร