สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

พิการทางสติปัญญา - ปัญญาอ่อน

ที่อยู่

ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551