สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ศูนย์ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม หมู่1 ต.บ้านกลาง อ. เมือง ลำพูน 51000

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551