สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ศูนย์ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม ถนนแจ้งสนิท ต. แก่งเลิงจาน อ. เมือง มหาสารคาม 44000

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551