สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

1/2 ถ. เพชรรัตน์ ต. ในเมือง อ. เมือง เพชรบูรณ์ 67000

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551