สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด อ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551