เผยน้ำยังท่วม 26 จ. ป่วย 9 หมื่นคน-เครียด 946 ราย

แสดงความคิดเห็น

เหตุการณ์น้ำท่วมสูง "สาธารณสุข" เผยผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม พบผู้ป่วยแล้ว 9 หมื่นราย มีผู้ป่วยเครียด 946 ราย ในจำนวนนี้มี 475 ราย ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำให้หน่วยแพทย์ดูแลให้ทั่วถึง โดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมสูง...

เมื่อ เวลา 12.00 น. วันที่ 14 ต.ค. 56 นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยมี นพ.สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด (สสจ.) สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ที่ถูกน้ำท่วม ให้การต้อนรับ

นายสรวงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 26 จังหวัด ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้ระดมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้การดูแลสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด รวมทั้งมีการแจกยาชุดน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดท้อง เป็นไข้ ปวดศีรษะ ไปแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือน จนถึงวันนี้ รวม 26 วัน ในภาพรวมหน่วยแพทย์ให้บริการแล้ว 1,553 ครั้ง มีผู้เจ็บป่วยรวม 90,000 ราย ไม่มีรายใดอาการรุนแรง ส่วนใหญ่เจ็บป่วยทั่วๆ ไป พบมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 คือโรคน้ำกัดเท้า รองลงมาคือ ไข้หวัดและปวดเมื่อย

เหตุการณ์น้ำท่วมสูง นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ เพื่อติดตามดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ป้องกันปัญหาขาดยารวมเกือบ 60,000 ราย ผลการให้บริการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก เช่น ทรัพย์สินเสียหาย หรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้มีรายงานทั้งหมด 51 ราย และสูญหาย 1 ราย และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก ผู้ป่วยจิตเวชที่พักฟื้นที่บ้าน ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตไปแล้ว 8,269 ราย พบผู้ที่มีความเครียด 946 ราย ในจำนวนนี้เครียดในระดับสูง 475 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดูแลและวางแผนติดตามฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุก ราย จนกว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่มีน้ำท่วมสูง และคาดว่าน้ำจะท่วมขังนาน ให้ปรับบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนให้เหมาะสมและดูแลถี่ขึ้น ให้สำรวจความเพียงพอของยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้ โดยส่วนกลางได้สำรองยาไว้ 3 แสนชุด พร้อมสนับสนุนให้พื้นที่ทันที สำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วให้เร่งฟื้นฟูความสะอาดและป้องกันโรคระบาด

ด้าน นพ.สมยศ กล่าวว่า พื้นที่ จ.สระแก้ว มีน้ำท่วม 5 อำเภอ 8 ตำบล ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว เข้าสู่ระยะการฟื้นฟู โดย อ.อรัญประเทศ มีพื้นที่ประสบภัยมากที่สุด 7 ตำบล ปัจจุบันเหลือ 1 ตำบล รองลงมาคือ อ.เมืองสระแก้ว 5 ตำบล ปัจจุบันเหลือ 3 ตำบล สสจ.สระแก้ว ได้จัดระบบบริการ 2 แผนคือ แผนการรักษาพยาบาล ได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทุกวัน รวม 112 ครั้ง โดย พบจำนวนผู้เจ็บป่วย 9,244 ราย ร้อยละ 80 เป็นโรคน้ำกัดเท้า มีบาดแผล 76 ราย ไม่มีปัญหาอักเสบ ติดเชื้อ ดูแลสุขภาพจิต 683 ราย พบว่าเครียดสูง 13 ราย และแผนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมความสะอาดหลังน้ำท่วม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และ อสม. ให้ความรู้ประชาชนและเฝ้าระวังโรคที่มาหลังน้ำท่วมที่สำคัญ เช่น โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคอุจจาระร่วง การกำจัดขยะ โดยจะตรวจระดับคลอรีนในน้ำประปา และล้างบ่อน้ำดื่มน้ำใช้ ใส่ผงคลอรีนฆ่าเชื้อ ล้างตลาดสด เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัด สธ. มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งบุคลากร สธ. และ อสม. ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาตลอดเวลาที่ถูกน้ำท่วม ทั้งออกหน่วยสาธารณสุข แจกยาสามัญประจำบ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ประเมินสุขภาพจิต ควบคุมโรค และการสุขาภิบาล ขณะเดียวกัน มีบุคลากรและ อสม. จำนวนหนึ่ง ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 1,279 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 210 คน อสม. 1,069 คน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ในเขตอรัญประเทศ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอีกถึง 860 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงได้มอบถุงยังชีพให้ในเบื้องต้น

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/edu/376122

(ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ต.ค.56)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 15/10/2556 เวลา 04:29:16 ดูภาพสไลด์โชว์ เผยน้ำยังท่วม 26 จ. ป่วย 9 หมื่นคน-เครียด 946 ราย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เหตุการณ์น้ำท่วมสูง "สาธารณสุข" เผยผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม พบผู้ป่วยแล้ว 9 หมื่นราย มีผู้ป่วยเครียด 946 ราย ในจำนวนนี้มี 475 ราย ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำให้หน่วยแพทย์ดูแลให้ทั่วถึง โดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมสูง... เมื่อ เวลา 12.00 น. วันที่ 14 ต.ค. 56 นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยมี นพ.สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด (สสจ.) สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ที่ถูกน้ำท่วม ให้การต้อนรับ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 26 จังหวัด ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้ระดมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้การดูแลสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด รวมทั้งมีการแจกยาชุดน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดท้อง เป็นไข้ ปวดศีรษะ ไปแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือน จนถึงวันนี้ รวม 26 วัน ในภาพรวมหน่วยแพทย์ให้บริการแล้ว 1,553 ครั้ง มีผู้เจ็บป่วยรวม 90,000 ราย ไม่มีรายใดอาการรุนแรง ส่วนใหญ่เจ็บป่วยทั่วๆ ไป พบมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 คือโรคน้ำกัดเท้า รองลงมาคือ ไข้หวัดและปวดเมื่อย เหตุการณ์น้ำท่วมสูง นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ เพื่อติดตามดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ป้องกันปัญหาขาดยารวมเกือบ 60,000 ราย ผลการให้บริการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก เช่น ทรัพย์สินเสียหาย หรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้มีรายงานทั้งหมด 51 ราย และสูญหาย 1 ราย และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก ผู้ป่วยจิตเวชที่พักฟื้นที่บ้าน ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตไปแล้ว 8,269 ราย พบผู้ที่มีความเครียด 946 ราย ในจำนวนนี้เครียดในระดับสูง 475 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดูแลและวางแผนติดตามฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุก ราย จนกว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่มีน้ำท่วมสูง และคาดว่าน้ำจะท่วมขังนาน ให้ปรับบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนให้เหมาะสมและดูแลถี่ขึ้น ให้สำรวจความเพียงพอของยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้ โดยส่วนกลางได้สำรองยาไว้ 3 แสนชุด พร้อมสนับสนุนให้พื้นที่ทันที สำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วให้เร่งฟื้นฟูความสะอาดและป้องกันโรคระบาด ด้าน นพ.สมยศ กล่าวว่า พื้นที่ จ.สระแก้ว มีน้ำท่วม 5 อำเภอ 8 ตำบล ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว เข้าสู่ระยะการฟื้นฟู โดย อ.อรัญประเทศ มีพื้นที่ประสบภัยมากที่สุด 7 ตำบล ปัจจุบันเหลือ 1 ตำบล รองลงมาคือ อ.เมืองสระแก้ว 5 ตำบล ปัจจุบันเหลือ 3 ตำบล สสจ.สระแก้ว ได้จัดระบบบริการ 2 แผนคือ แผนการรักษาพยาบาล ได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทุกวัน รวม 112 ครั้ง โดย พบจำนวนผู้เจ็บป่วย 9,244 ราย ร้อยละ 80 เป็นโรคน้ำกัดเท้า มีบาดแผล 76 ราย ไม่มีปัญหาอักเสบ ติดเชื้อ ดูแลสุขภาพจิต 683 ราย พบว่าเครียดสูง 13 ราย และแผนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมความสะอาดหลังน้ำท่วม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และ อสม. ให้ความรู้ประชาชนและเฝ้าระวังโรคที่มาหลังน้ำท่วมที่สำคัญ เช่น โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคอุจจาระร่วง การกำจัดขยะ โดยจะตรวจระดับคลอรีนในน้ำประปา และล้างบ่อน้ำดื่มน้ำใช้ ใส่ผงคลอรีนฆ่าเชื้อ ล้างตลาดสด เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัด สธ. มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งบุคลากร สธ. และ อสม. ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาตลอดเวลาที่ถูกน้ำท่วม ทั้งออกหน่วยสาธารณสุข แจกยาสามัญประจำบ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ประเมินสุขภาพจิต ควบคุมโรค และการสุขาภิบาล ขณะเดียวกัน มีบุคลากรและ อสม. จำนวนหนึ่ง ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 1,279 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 210 คน อสม. 1,069 คน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ในเขตอรัญประเทศ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอีกถึง 860 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงได้มอบถุงยังชีพให้ในเบื้องต้น ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/edu/376122 (ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ต.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...