ปูลั่นรัฐบาลเยียวยาน้ำท่วมหลังละ 3.3 หมื่น

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า บางพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว ส่วนผลกระทบที่เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านแรงบางพื้นที่นั้น หากจังหวัดใดน้ำลดก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เข้าไปเร่งฟื้นฟูเยียวยาทันที นอกจากนี้ สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยรีบสรุปเรื่องระเบียบต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อประชาชนจะได้ทราบหลักเกณฑ์ในการฟื้นฟูเยียวยาต่อไป

วันเดียว กัน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ. กล่าวถึงปัญหาอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ผ่านรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนว่า สถานการณ์ขณะนี้มีจังหวัดได้รับผลกระทบทั่วประเทศ 42 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,500,000 คน ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหตุการณ์ยังรุนแรงมี 3 จังหวัดในภาคตะวันออกคือ สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

นายฉัตรชัยกล่าวต่อว่า สำหรับการรับเงินชดเชยจากเหตุอุทกภัยจะเยียวยาตามระดับ หากน้ำท่วมเสียหายทั้งหลังจะช่วยเหลือ 33,000 บาท ขณะที่ด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเกษตร ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพอื่นใดจะทำเป็นฐานข้อมูลสำรวจ สุดท้ายเรื่องถนนเส้นการเดินทางทั้งหมดจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกระทรวง มหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นจะทำเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการ หลังน้ำลด แต่ถ้าเหตุการณ์เฉพาะหน้าจะใช้งบฯ กลางหรืองบฯ ทดลองที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ 20 ล้านบาท และขยายวงเงิน ซึ่งนายกฯ สั่งการว่ารัฐบาลไม่มีข้อจำกัดในการดูแลประชาชน และจะดูแลอย่างเสมอภาคเป็นธรรมในทุกจังหวัด

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE1UVTROelkwTUE9PQ==&subcatid= (ขนาดไฟล์: 167)

( ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ต.ค.56 )

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 13/10/2556 เวลา 01:31:23

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า บางพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว ส่วนผลกระทบที่เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านแรงบางพื้นที่นั้น หากจังหวัดใดน้ำลดก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เข้าไปเร่งฟื้นฟูเยียวยาทันที นอกจากนี้ สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยรีบสรุปเรื่องระเบียบต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อประชาชนจะได้ทราบหลักเกณฑ์ในการฟื้นฟูเยียวยาต่อไป วันเดียว กัน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ. กล่าวถึงปัญหาอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ผ่านรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนว่า สถานการณ์ขณะนี้มีจังหวัดได้รับผลกระทบทั่วประเทศ 42 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,500,000 คน ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหตุการณ์ยังรุนแรงมี 3 จังหวัดในภาคตะวันออกคือ สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา นายฉัตรชัยกล่าวต่อว่า สำหรับการรับเงินชดเชยจากเหตุอุทกภัยจะเยียวยาตามระดับ หากน้ำท่วมเสียหายทั้งหลังจะช่วยเหลือ 33,000 บาท ขณะที่ด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเกษตร ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพอื่นใดจะทำเป็นฐานข้อมูลสำรวจ สุดท้ายเรื่องถนนเส้นการเดินทางทั้งหมดจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกระทรวง มหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นจะทำเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการ หลังน้ำลด แต่ถ้าเหตุการณ์เฉพาะหน้าจะใช้งบฯ กลางหรืองบฯ ทดลองที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ 20 ล้านบาท และขยายวงเงิน ซึ่งนายกฯ สั่งการว่ารัฐบาลไม่มีข้อจำกัดในการดูแลประชาชน และจะดูแลอย่างเสมอภาคเป็นธรรมในทุกจังหวัด ขอบคุณ … http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE1UVTROelkwTUE9PQ==&subcatid= ( ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ต.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...