คปภ.ประสานประกันเร่งจ่ายสินไหมน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

เหตุการณ์น้ำท่วมสูง

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้น แล้ว 28 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 34 ราย ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรอีกกว่าแสนไร่ ทางคปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอาประกัน ภัยให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

“จะเห็นได้ว่าปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมาก ขึ้น ขอแนะนำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย และหันมาซื้อประกันภัยเพิ่มมากขึ้น และควรศึกษาข้อมูลความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้อง การ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการทำประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือด ร้อนของท่านได้”นายประเวช กล่าว

นายประเวช กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ประสานไปยัง สำนักงาน คปภ. จังหวัด ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังน้ำ ลด ในเบื้องต้นทราบว่าจังหวัดที่ปริมาณน้ำลดลงแล้วบริษัทประกันชีวิตและ วินาศภัย ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้เอาประกันภัยเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนบ้างแล้ว

สำหรับ จังหวัดที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ขอให้ผู้เอาประกันภัยสำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม พร้อมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งบริษัทประกันภัยทราบทันทีหลังน้ำลด เพื่อให้บริษัทประกันภัยเข้าไปประเมินความเสียหาย

ทั้งนี้ ขอให้แสดงรายละเอียดความสูญเสียและมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของทรัพย์สิน ส่วนในกรณีเสียชีวิตให้แสดงหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร และสำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม เช่น

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม

2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทอื่น ที่ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติเพิ่มเติม

3. กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)

3. กรมธรรม์ประกันชีวิต

ขอบคุณ http://www.posttoday.com/เศรษฐกิจ-หุ้น/ประกัน/251609/คปภ-ประสานประกันเร่งจ่ายสินไหมน้ำท่วม (ขนาดไฟล์: 167)

(โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ต.ค.56)

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 8/10/2556 เวลา 04:51:51 ดูภาพสไลด์โชว์ คปภ.ประสานประกันเร่งจ่ายสินไหมน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เหตุการณ์น้ำท่วมสูง นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้น แล้ว 28 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 34 ราย ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรอีกกว่าแสนไร่ ทางคปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอาประกัน ภัยให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม “จะเห็นได้ว่าปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมาก ขึ้น ขอแนะนำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย และหันมาซื้อประกันภัยเพิ่มมากขึ้น และควรศึกษาข้อมูลความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้อง การ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการทำประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือด ร้อนของท่านได้”นายประเวช กล่าว นายประเวช กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ประสานไปยัง สำนักงาน คปภ. จังหวัด ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังน้ำ ลด ในเบื้องต้นทราบว่าจังหวัดที่ปริมาณน้ำลดลงแล้วบริษัทประกันชีวิตและ วินาศภัย ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้เอาประกันภัยเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนบ้างแล้ว สำหรับ จังหวัดที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ขอให้ผู้เอาประกันภัยสำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม พร้อมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งบริษัทประกันภัยทราบทันทีหลังน้ำลด เพื่อให้บริษัทประกันภัยเข้าไปประเมินความเสียหาย ทั้งนี้ ขอให้แสดงรายละเอียดความสูญเสียและมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของทรัพย์สิน ส่วนในกรณีเสียชีวิตให้แสดงหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร และสำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม เช่น 1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทอื่น ที่ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติเพิ่มเติม 3. กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 3. กรมธรรม์ประกันชีวิต ขอบคุณ… http://www.posttoday.com/เศรษฐกิจ-หุ้น/ประกัน/251609/คปภ-ประสานประกันเร่งจ่ายสินไหมน้ำท่วม (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ต.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...