ร.พ.อภัยภูเบศรย้ายผู้ป่วยหนักหนีน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

ร.พ.อภัยภูเบศร

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานวอร์รูมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับน้ำท่วมของสถานบริการใน จังหวัดปราจีนบุรี โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ที่ย้ายทำการชั่วคราวที่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมอบชุดป้องกันน้ำท่วมและเสื้อชูชีพให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึงความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ให้ได้รับความปลอดภัยที่สุด

นพ.วชิระ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่า วันนี้ได้ย้ายผู้ป่วยคลอดแผนกสูติกรรมซึ่งอยู่ชั้น 1 ของโรงพยาบาล ขึ้นไปอยู่ชั้น 2 และย้ายผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 10 ราย ไปที่โรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์2 ราย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลทรวงอก แห่งละ 1 ราย อีก 2 รายอยู่ระหว่างประสานส่งต่อ ทุกรายเคลื่อนย้ายปลอดภัยดี ยังเหลือคนไข้หนักในโรงพยาบาลฯอีก 24 ราย มีแผนทยอยส่งต่อในวันต่อไป ทุกรายจะต้องดำเนินการอย่างปลอดภัยที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล ค่ายจักรพงษ์ สำรองเตียงผู้ป่วยหนัก รองรับส่งผู้ป่วยหนักได้ 7 ราย

ขณะนี้ในภาพรวมทั่วไป โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังเปิดให้บริการปกติ มีระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันน้ำท่วมอย่างดีเยี่ยมและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องวางแผนป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ และมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน ในส่วนการดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัด สถานบริการทุกระดับถูกน้ำท่วม 17 แห่ง แต่ยังให้บริการประชาชนต่อเนื่อง โดยได้ปรับพื้นที่ให้บริการให้อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด และให้การดูแลกลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช โรคลมชัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้จัดยาไว้ให้อยู่ได้ถึง 2 เดือน และติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า แม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้าน ซึ่งมีประมาณ 79 คน แต่ทุกคนมีจิตใจเต็มเปี่ยมในการให้บริการประชาชน ซึ่งต้องขอชื่นชมการวางแผนการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสถานบริการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจึงให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนและดูแลครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขมีแผนให้โรงพยาบาลใกล้เคียงและโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ เช่นจากลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาสับเปลี่ยนในสถานบริการ ทุกระดับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันด้วย

ขอบคุณ... http://www.posttoday.com/สังคม/สาธารณสุข/252561/ร-พ-อภัยภูเบศรย้ายผู้ป่วยหนักหนีน้ำท่วม (ขนาดไฟล์: 167)

( โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56 )

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 12/10/2556 เวลา 03:33:05 ดูภาพสไลด์โชว์ ร.พ.อภัยภูเบศรย้ายผู้ป่วยหนักหนีน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ร.พ.อภัยภูเบศร นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานวอร์รูมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับน้ำท่วมของสถานบริการใน จังหวัดปราจีนบุรี โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ที่ย้ายทำการชั่วคราวที่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมอบชุดป้องกันน้ำท่วมและเสื้อชูชีพให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึงความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ให้ได้รับความปลอดภัยที่สุด นพ.วชิระ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่า วันนี้ได้ย้ายผู้ป่วยคลอดแผนกสูติกรรมซึ่งอยู่ชั้น 1 ของโรงพยาบาล ขึ้นไปอยู่ชั้น 2 และย้ายผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 10 ราย ไปที่โรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์2 ราย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลทรวงอก แห่งละ 1 ราย อีก 2 รายอยู่ระหว่างประสานส่งต่อ ทุกรายเคลื่อนย้ายปลอดภัยดี ยังเหลือคนไข้หนักในโรงพยาบาลฯอีก 24 ราย มีแผนทยอยส่งต่อในวันต่อไป ทุกรายจะต้องดำเนินการอย่างปลอดภัยที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล ค่ายจักรพงษ์ สำรองเตียงผู้ป่วยหนัก รองรับส่งผู้ป่วยหนักได้ 7 ราย ขณะนี้ในภาพรวมทั่วไป โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังเปิดให้บริการปกติ มีระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันน้ำท่วมอย่างดีเยี่ยมและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องวางแผนป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ และมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน ในส่วนการดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัด สถานบริการทุกระดับถูกน้ำท่วม 17 แห่ง แต่ยังให้บริการประชาชนต่อเนื่อง โดยได้ปรับพื้นที่ให้บริการให้อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด และให้การดูแลกลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช โรคลมชัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้จัดยาไว้ให้อยู่ได้ถึง 2 เดือน และติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า แม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้าน ซึ่งมีประมาณ 79 คน แต่ทุกคนมีจิตใจเต็มเปี่ยมในการให้บริการประชาชน ซึ่งต้องขอชื่นชมการวางแผนการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสถานบริการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจึงให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนและดูแลครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขมีแผนให้โรงพยาบาลใกล้เคียงและโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ เช่นจากลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาสับเปลี่ยนในสถานบริการ ทุกระดับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันด้วย ขอบคุณ... http://www.posttoday.com/สังคม/สาธารณสุข/252561/ร-พ-อภัยภูเบศรย้ายผู้ป่วยหนักหนีน้ำท่วม ( โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...