สปสช.จัดระบบดูแลผู้ป่วยไตวายในพื้นที่น้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

ผู้ป่วยโรคไตวายกำลังฟอกไต

สธ.มอบ สปสช.แก้ปัญหาผู้ป่วยไตวายในพื้นที่น้ำท่วมที่ไม่สามารถฟอกไตได้ และผู้ป่วยที่ต้องล้างไตช่องท้อง ไม่สามารถเดินทางมารับน้ำยาล้างไตได้ ประสานงาน อภ.และไปรษณีย์ไทย จัดส่งน้ำยาถึงบ้านให้ล้างไตต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในเขต รพ.น้ำท่วมจำเป็นต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จัดหา รพ.สำรองให้

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้โดยภาพรวมยังถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งผู้ป่วยที่รับการทดแทนไตทางช่องท้อง ซึ่ง สปสช.รับส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านและมีจำนวนเก็บสำรองได้มากเพียงพอ และผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งต้องไปฟอกที่ รพ.ขณะนี้ยังไม่มีรายงานในพื้นที่น้ำท่วม ที่รุนแรงถึงขั้นปิดบริการ แต่ สปสช.ก็ได้จัดระบบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย สำนักสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ป่วยที่รับการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) และผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม (HD) นั้น ผู้ป่วยที่รับการฟอกไตทางช่องท้องทุกราย ทาง สปสช.จะจัดส่งน้ำยาล้างไตไปให้ถึงบ้านจากการกำหนดชนิด และปริมาณที่ใช้โดยอายุรแพทย์โรคไตผู้ดูแล ผ่านการบริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย โดยมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างไตทางช่องท้องเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีผู้ป่วยที่รับการล้างไตทางช่องท้องประมาณ 200 ราย ทาง สปสช.ได้มีการวางแผนร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในกรณีที่น้ำท่วมจนไม่สามารถจัดส่งน้ำยาไปยังบ้านผู้ป่วยได้ โดยจัดให้มีการจัดน้ำยาสำรองไปเก็บไว้ที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัด และทางพยาบาลผู้ประสานงานจะทำการติดต่อสอบถามสถานการณ์จากผู้ป่วยตลอดเวลา เพื่อมิให้ผู้ป่วยขาดน้ำยา ในเบื้องต้นยังไม่มีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่อย่างใด

นพ.ปานเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางที่บางพื้นที่มีระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น หรือมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ สปสช.ก็ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เช่นเดียวกัน โดยผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งต้องเดินทางไปรับบริการที่ รพ.สปสช.เขตได้เตรียมหา รพ.สำรอง ในกรณีที่ รพ.บางแห่งอาจจะโดนน้ำท่วม และเตรียมประสาน รพ.เพื่อขนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาพักใกล้รพ.เพื่อฟอกไตจน กว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่สายด่วน สปสช.โทร.1330

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000124354 (ขนาดไฟล์: 164)

ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย3ต.ค.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย3ต.ค.56
วันที่โพสต์: 7/10/2556 เวลา 02:44:19 ดูภาพสไลด์โชว์ สปสช.จัดระบบดูแลผู้ป่วยไตวายในพื้นที่น้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้ป่วยโรคไตวายกำลังฟอกไต สธ.มอบ สปสช.แก้ปัญหาผู้ป่วยไตวายในพื้นที่น้ำท่วมที่ไม่สามารถฟอกไตได้ และผู้ป่วยที่ต้องล้างไตช่องท้อง ไม่สามารถเดินทางมารับน้ำยาล้างไตได้ ประสานงาน อภ.และไปรษณีย์ไทย จัดส่งน้ำยาถึงบ้านให้ล้างไตต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในเขต รพ.น้ำท่วมจำเป็นต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จัดหา รพ.สำรองให้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้โดยภาพรวมยังถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งผู้ป่วยที่รับการทดแทนไตทางช่องท้อง ซึ่ง สปสช.รับส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านและมีจำนวนเก็บสำรองได้มากเพียงพอ และผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งต้องไปฟอกที่ รพ.ขณะนี้ยังไม่มีรายงานในพื้นที่น้ำท่วม ที่รุนแรงถึงขั้นปิดบริการ แต่ สปสช.ก็ได้จัดระบบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย สำนักสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ป่วยที่รับการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) และผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม (HD) นั้น ผู้ป่วยที่รับการฟอกไตทางช่องท้องทุกราย ทาง สปสช.จะจัดส่งน้ำยาล้างไตไปให้ถึงบ้านจากการกำหนดชนิด และปริมาณที่ใช้โดยอายุรแพทย์โรคไตผู้ดูแล ผ่านการบริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย โดยมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างไตทางช่องท้องเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีผู้ป่วยที่รับการล้างไตทางช่องท้องประมาณ 200 ราย ทาง สปสช.ได้มีการวางแผนร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในกรณีที่น้ำท่วมจนไม่สามารถจัดส่งน้ำยาไปยังบ้านผู้ป่วยได้ โดยจัดให้มีการจัดน้ำยาสำรองไปเก็บไว้ที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัด และทางพยาบาลผู้ประสานงานจะทำการติดต่อสอบถามสถานการณ์จากผู้ป่วยตลอดเวลา เพื่อมิให้ผู้ป่วยขาดน้ำยา ในเบื้องต้นยังไม่มีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่อย่างใด นพ.ปานเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางที่บางพื้นที่มีระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น หรือมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ สปสช.ก็ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เช่นเดียวกัน โดยผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งต้องเดินทางไปรับบริการที่ รพ.สปสช.เขตได้เตรียมหา รพ.สำรอง ในกรณีที่ รพ.บางแห่งอาจจะโดนน้ำท่วม และเตรียมประสาน รพ.เพื่อขนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาพักใกล้รพ.เพื่อฟอกไตจน กว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่สายด่วน สปสช.โทร.1330 ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000124354 ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย3ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...