อธิบดี ปภ. เตรียมรับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน

แสดงความคิดเห็น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com

อธิบดี ปภ. เตรียมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน พร้อมปรับแผนรับมือให้ยืดหยุ่นขึ้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผย ถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักว่า ปภ. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มข้น โดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและป้องกันปัญหาน้ำแล้ง ซึ่งจะเน้นการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงให้จังหวัดปรับแผนรับมือและจัดการภัยพิบัติให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้อยที่สุด

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/1841847/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ส.ค.58
วันที่โพสต์: 7/08/2558 เวลา 11:18:16 ดูภาพสไลด์โชว์ อธิบดี ปภ. เตรียมรับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com อธิบดี ปภ. เตรียมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน พร้อมปรับแผนรับมือให้ยืดหยุ่นขึ้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผย ถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักว่า ปภ. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มข้น โดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและป้องกันปัญหาน้ำแล้ง ซึ่งจะเน้นการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงให้จังหวัดปรับแผนรับมือและจัดการภัยพิบัติให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้อยที่สุด ขอบคุณ...http://news.sanook.com/1841847/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...