ทหารบกสุราษฎร์ฯ ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรองรับภัยธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

ทหารบกสุราษฎร์ฯ ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรองรับภัยธรรมชาติ

สุราษฎร์ธานี - ทหารบกจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ขณะในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วอนประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

วันนี้ (29 พ.ย.) ที่ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ธีร์ณฉัฎฐ์ จินดาเงิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ได้ออกตรวจความพร้อมอุปกรณ์เครื่องกู้ภัยทุกชนิด และกำลังพลในสังกัด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกรมทหารรามที่ 25 หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล จำนวน 250 นาย รถอำนวยการ รถยนต์บรรทุก รถเฉพาะการ รวม 32 คัน เรือจำนวน 7 ลำ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ประจำเรือ ประจำชุดปฏิบัติการตามอัตรา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิกุศลศรัทธา จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัยเข้าประจำศูนย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า จะมีลมมรสุมพัดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก กระจายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมดังกล่าว และอาจเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้ในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อ กันอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มลงในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทุกขณะ

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000148333 (ขนาดไฟล์: 166)

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พย.56 )

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พย.56
วันที่โพสต์: 1/12/2556 เวลา 04:56:14 ดูภาพสไลด์โชว์ ทหารบกสุราษฎร์ฯ ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรองรับภัยธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ทหารบกสุราษฎร์ฯ ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรองรับภัยธรรมชาติ สุราษฎร์ธานี - ทหารบกจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ขณะในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วอนประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วันนี้ (29 พ.ย.) ที่ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ธีร์ณฉัฎฐ์ จินดาเงิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ได้ออกตรวจความพร้อมอุปกรณ์เครื่องกู้ภัยทุกชนิด และกำลังพลในสังกัด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกรมทหารรามที่ 25 หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล จำนวน 250 นาย รถอำนวยการ รถยนต์บรรทุก รถเฉพาะการ รวม 32 คัน เรือจำนวน 7 ลำ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ประจำเรือ ประจำชุดปฏิบัติการตามอัตรา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิกุศลศรัทธา จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัยเข้าประจำศูนย์ดังกล่าว ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า จะมีลมมรสุมพัดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก กระจายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมดังกล่าว และอาจเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้ในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อ กันอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มลงในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทุกขณะ ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000148333 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...