“ยิ่งลักษณ์” ขันนอตผู้ว่าฯ รับมือภัยพิบัติ-ปัญหาเกษตรกร สั่งทุกจังหวัดพาเหรดปาหี่ปีใหม่

แสดงความคิดเห็น

นายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สั่งวางแผนรับมือภัยพิบัติ เตรียมนำโมเดลรับมือภัยพิบัติต่างชาติมาใช้ในไทย จี้ดูแลความเดือดร้อนเกษตรกร พร้อมเร่งชี้แจงข้อมูลคลาดเคลื่อนให้ตรงกัน สั่งทุกจังหวัดส่งขบวนพาเหรดร่วมงานปีใหม่รัฐบาลที่หน้าพารากอน

วันนี้ (28 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

จากนั้น นายกฯ กล่าวสรุปตอนหนึ่งว่า อยากให้ผู้ว่าฯนำข้อมูลตัวชี้วัดรายได้ของจังหวัดนำมาปรับปรุง หรือเพิ่มรายได้ใหม่ เพื่อให้ภาพรวมโตขึ้น และให้ลดต้นทุนใหญ่ที่เป็นปัญหาภารของจังหวัด จากนั้นอยากให้ทางจังหวัดวิเคราะห์และสรุปว่าอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาจากส่วน ของจังหวัด และอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาจากส่วนกลาง โดยในส่วนกลาง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะทำให้ เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและอยากเห็นเป้าหมายเป็นรายปี ทั้งนี้ให้คำนึงถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับจังหวัด โดยวิเคราะห์ออกเป็น 5 เรื่องใหญ่ คือ 1.ยุทธศาสตร์ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 4 ด้าน จะทำให้ดีขึ้น ลดลง และจะต้องเตรียมการอย่างไร 2.อีก 2 ปีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดโดยเฉพาะด่านชายแดนจะปรับปรุงอย่างไร ฐานการผลิตเปลี่ยนหรือไม่ 3.เมื่อโครงการ 2 ล้านล้านเข้ามา คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ต้องทำอะไรบ้าง 4.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อจำนวนคนเพิ่มทรัพยากรลด จึงเพิ่มทรัพยากรทางธรรมชาติให้มากขึ้น และ 5.โซนนิงและผังเมือง เมื่อโซนนิงเปลี่ยนต้องปรับอย่างไรให้เราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากทางจังหวัดวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้ก็จะสามารถสรุปเป็น ยุทธศาสตร์จังหวัดได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนและทางรัฐบาลก็จะสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมในสิ่ง ที่ทางจังหวัดต้องการได้ โดยขอฝากสภาพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักงบประมาณ ในการหารือทางจังหวัด และแผนใหญ่ของปี 2558 จะมีการนัดคุยกันเพื่อสรุปภาพรวมอีกครั้งให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสาร ในส่วนของสินค้าโอทอป นายกฯ อยากให้แต่จะจังหวัดสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า โดยเชื่อมโยงกับเรื่องราววัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ไปรวบรวมประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณีของทุกจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของแต่ละจังหวัด

นายกฯ กล่าวต่อว่า ขอฝากเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นขณะนี้ให้ทำงานกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) และขอให้ผู้ว่าฯแบ่งงานโดยเน้นคนรับผิดชอบเป็นโซน และกระจายงบประมาณลงไป เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง และกระบวนการทำงานทั้งหมดขอให้เร็วกว่าเดิม และฝากเรื่องข้อมูลขอให้ ปภ.ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (กบอ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดไหนที่น้ำท่วมซ้ำ จ่ายชดเชยทุกปี น่าจะทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในการขุดบ่อน้ำ จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาการร้องขอจากชาวบ้าน สิ่งไหนที่ทำได้ก็ทำเลย ขณะเดียวกัน เรื่องภัยแล้ง ภัยหนาว หรือเรื่องไฟป่า ขอให้ทางจังหวัดเตรียมตัววางแผนในการทำงานได้แล้ว พร้อมกับได้ฝากให้กระทรวงกลาโหมจัดหลักสูตรสอนพลเรือนร่วมกับ ปภ.เรื่องการนำโมเดลจากต่างประเทศมาใช้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ

นายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ ล่าสุดปัญหาผู้เลี้ยงช้าง ปัญหาสินค้าเกษตร อยากฝากผู้ว่าฯข้อมูลอะไรที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ก็ขอให้ผู้ว่าฯ ประสานกับกระทรวง และทำการชี้แจง ซึ่งเราก็พยายามแก้ปัญหา ณ พื้นที่ และขอให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าฯในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ตรงไหนแก้ได้เรารีบแก้ และขอฝากกระทรวงเกษตรฯให้ทุกจังหวัดแจ้งผลผลิตสินค้าเกษตรทั้งหมดมาที่ส่วน กลาง เราจะได้คาดการณ์ได้ว่าสินค้าเกษตรจะล้นตลาดช่วงไหน จะได้รีบแก้ปัญหาก่อน ส่วนปัญหาการทุจริตในจังหวัดต่างๆ ขอให้ผู้ว่าฯ ทำงานร่วมกับผู้การจังหวัดด้วย และการแก้ปัญหาต่างๆ ก็ให้นึกถึงที่ต้นทาง อย่าไปแก้ที่ปลายทาง เพราะจะเกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้าน

นายกฯ กล่าวถึงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลจะจัดงานถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 5 ธ.ค.ขอความร่วมมือจังหวัดในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส่วนงานปีใหม่ รัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ 2557 จึงขอให้ทุกจังหวัดส่งตัวแทนเข้าร่วมขบวนพาเหรดเพื่อแสดงวัฒนธรรมของแต่ละ จังหวัด เช่น การแสดงหรือการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อโปรโมตการท่องเที่ยว โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธ.ค.

ขอบคุณ http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000134703

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ต.ค.56)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 29/10/2556 เวลา 06:45:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สั่งวางแผนรับมือภัยพิบัติ เตรียมนำโมเดลรับมือภัยพิบัติต่างชาติมาใช้ในไทย จี้ดูแลความเดือดร้อนเกษตรกร พร้อมเร่งชี้แจงข้อมูลคลาดเคลื่อนให้ตรงกัน สั่งทุกจังหวัดส่งขบวนพาเหรดร่วมงานปีใหม่รัฐบาลที่หน้าพารากอน วันนี้ (28 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จากนั้น นายกฯ กล่าวสรุปตอนหนึ่งว่า อยากให้ผู้ว่าฯนำข้อมูลตัวชี้วัดรายได้ของจังหวัดนำมาปรับปรุง หรือเพิ่มรายได้ใหม่ เพื่อให้ภาพรวมโตขึ้น และให้ลดต้นทุนใหญ่ที่เป็นปัญหาภารของจังหวัด จากนั้นอยากให้ทางจังหวัดวิเคราะห์และสรุปว่าอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาจากส่วน ของจังหวัด และอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาจากส่วนกลาง โดยในส่วนกลาง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะทำให้ เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและอยากเห็นเป้าหมายเป็นรายปี ทั้งนี้ให้คำนึงถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับจังหวัด โดยวิเคราะห์ออกเป็น 5 เรื่องใหญ่ คือ 1.ยุทธศาสตร์ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 4 ด้าน จะทำให้ดีขึ้น ลดลง และจะต้องเตรียมการอย่างไร 2.อีก 2 ปีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดโดยเฉพาะด่านชายแดนจะปรับปรุงอย่างไร ฐานการผลิตเปลี่ยนหรือไม่ 3.เมื่อโครงการ 2 ล้านล้านเข้ามา คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ต้องทำอะไรบ้าง 4.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อจำนวนคนเพิ่มทรัพยากรลด จึงเพิ่มทรัพยากรทางธรรมชาติให้มากขึ้น และ 5.โซนนิงและผังเมือง เมื่อโซนนิงเปลี่ยนต้องปรับอย่างไรให้เราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากทางจังหวัดวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้ก็จะสามารถสรุปเป็น ยุทธศาสตร์จังหวัดได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนและทางรัฐบาลก็จะสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมในสิ่ง ที่ทางจังหวัดต้องการได้ โดยขอฝากสภาพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักงบประมาณ ในการหารือทางจังหวัด และแผนใหญ่ของปี 2558 จะมีการนัดคุยกันเพื่อสรุปภาพรวมอีกครั้งให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสาร ในส่วนของสินค้าโอทอป นายกฯ อยากให้แต่จะจังหวัดสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า โดยเชื่อมโยงกับเรื่องราววัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ไปรวบรวมประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณีของทุกจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของแต่ละจังหวัด นายกฯ กล่าวต่อว่า ขอฝากเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นขณะนี้ให้ทำงานกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) และขอให้ผู้ว่าฯแบ่งงานโดยเน้นคนรับผิดชอบเป็นโซน และกระจายงบประมาณลงไป เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง และกระบวนการทำงานทั้งหมดขอให้เร็วกว่าเดิม และฝากเรื่องข้อมูลขอให้ ปภ.ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (กบอ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดไหนที่น้ำท่วมซ้ำ จ่ายชดเชยทุกปี น่าจะทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในการขุดบ่อน้ำ จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาการร้องขอจากชาวบ้าน สิ่งไหนที่ทำได้ก็ทำเลย ขณะเดียวกัน เรื่องภัยแล้ง ภัยหนาว หรือเรื่องไฟป่า ขอให้ทางจังหวัดเตรียมตัววางแผนในการทำงานได้แล้ว พร้อมกับได้ฝากให้กระทรวงกลาโหมจัดหลักสูตรสอนพลเรือนร่วมกับ ปภ.เรื่องการนำโมเดลจากต่างประเทศมาใช้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ นายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ ล่าสุดปัญหาผู้เลี้ยงช้าง ปัญหาสินค้าเกษตร อยากฝากผู้ว่าฯข้อมูลอะไรที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ก็ขอให้ผู้ว่าฯ ประสานกับกระทรวง และทำการชี้แจง ซึ่งเราก็พยายามแก้ปัญหา ณ พื้นที่ และขอให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าฯในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ตรงไหนแก้ได้เรารีบแก้ และขอฝากกระทรวงเกษตรฯให้ทุกจังหวัดแจ้งผลผลิตสินค้าเกษตรทั้งหมดมาที่ส่วน กลาง เราจะได้คาดการณ์ได้ว่าสินค้าเกษตรจะล้นตลาดช่วงไหน จะได้รีบแก้ปัญหาก่อน ส่วนปัญหาการทุจริตในจังหวัดต่างๆ ขอให้ผู้ว่าฯ ทำงานร่วมกับผู้การจังหวัดด้วย และการแก้ปัญหาต่างๆ ก็ให้นึกถึงที่ต้นทาง อย่าไปแก้ที่ปลายทาง เพราะจะเกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้าน นายกฯ กล่าวถึงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลจะจัดงานถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 5 ธ.ค.ขอความร่วมมือจังหวัดในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส่วนงานปีใหม่ รัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ 2557 จึงขอให้ทุกจังหวัดส่งตัวแทนเข้าร่วมขบวนพาเหรดเพื่อแสดงวัฒนธรรมของแต่ละ จังหวัด เช่น การแสดงหรือการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อโปรโมตการท่องเที่ยว โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธ.ค. ขอบคุณ… http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000134703 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ต.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...