'วิทยา'ลงพื้นที่พะเยา มอบนโยบาย อสม.เตรียมรับมือภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.พะเยา ประชุมวิชาการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสาธารณสุขสู่งานวิจัย ภาคเหนือ และมอบนโยบายแก่ อสม. พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำท่วม...

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสาธารณสุขสู่งานวิจัย ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ ที่หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านสาธารณ สุข จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และมอบนโยบายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดอกคำใต้ และโรงพยาบาลที่กำลังก่อสร้างใหม่ที่อ.ภูกามยาวจ.พะเยา

นายวิทยา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ สาธารณสุขในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย และลดความรุนแรงที่อาจเกิดตามมา ซึ่งจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วย เทือกเขา มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว และแม่น้ำยม จึงมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ ทั้งน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ต้องมีการเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้พร้อมในการช่วยเหลือดูแลประชาชน ทั้งการตั้งรับในโรงพยาบาลและการจัดทีมแพทย์เชิงรุก หรือโรงพยาบาลสนามเข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย

รม ว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า ในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่มีประมาณ ๑ ล้านคน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ได้จัดการอบรมให้มีความรู้ในการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤติ สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ให้ได้รับความปลอดภัยทางสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พัฒนาชุดดูแลสุขภาพประชาชนภาคสนามในภาวะวิกฤติ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกให้ ๑ ชุด เพื่อให้ อสม. ใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความรุนแรงการเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้ทันที

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา มี อสม.ทั้งหมด ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำแผนเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ออกสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลช่วยเหลือพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุกชนิด ผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนอยู่บ้าน เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องพบแพทย์กินยาต่อเนื่อง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๑ ก.ย.๕๕
วันที่โพสต์: 6/10/2555 เวลา 00:55:45 ดูภาพสไลด์โชว์ 'วิทยา'ลงพื้นที่พะเยา มอบนโยบาย อสม.เตรียมรับมือภัยพิบัติ

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุขรมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.พะเยา ประชุมวิชาการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสาธารณสุขสู่งานวิจัย ภาคเหนือ และมอบนโยบายแก่ อสม. พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำท่วม... เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสาธารณสุขสู่งานวิจัย ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ ที่หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านสาธารณ สุข จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และมอบนโยบายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดอกคำใต้ และโรงพยาบาลที่กำลังก่อสร้างใหม่ที่อ.ภูกามยาวจ.พะเยา นายวิทยา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ สาธารณสุขในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย และลดความรุนแรงที่อาจเกิดตามมา ซึ่งจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วย เทือกเขา มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว และแม่น้ำยม จึงมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ ทั้งน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ต้องมีการเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้พร้อมในการช่วยเหลือดูแลประชาชน ทั้งการตั้งรับในโรงพยาบาลและการจัดทีมแพทย์เชิงรุก หรือโรงพยาบาลสนามเข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย รม ว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า ในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่มีประมาณ ๑ ล้านคน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ได้จัดการอบรมให้มีความรู้ในการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤติ สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ให้ได้รับความปลอดภัยทางสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พัฒนาชุดดูแลสุขภาพประชาชนภาคสนามในภาวะวิกฤติ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกให้ ๑ ชุด เพื่อให้ อสม. ใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความรุนแรงการเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้ทันที ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา มี อสม.ทั้งหมด ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำแผนเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ออกสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลช่วยเหลือพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุกชนิด ผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนอยู่บ้าน เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...