อธิบดี ปภ.เตรียมแผนรับภัยพิบัติ...กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า ๑๐๐ มม.

แสดงความคิดเห็น

ภาพ บรรยากาศฝนตกพายุพัด

กระทรวงมหาดไทย ๑๓ มิ.ย. - อธิบดี ปภ. เผยเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติเต็มที่ ขณะนี้กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า ๑๐๐ มม. พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ ชิด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่า ปภ.มีแผนรองรับสถานการณ์ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเกินกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งเตือนภัยให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างจริงจัง พร้อมเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งให้ดูแลเรื่องระบบการสื่อสารไม่เกิดปัญหาขัดข้อง พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงา และระนอง ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าจากที่มีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มคลี่คลายลง” นายฉัตรชัย กล่าว

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ถือว่ารุนแรงมากที่สุด จึงสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หากพบมีถนนชำรุดให้ประสานไปยังกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทันที ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ โดยจะเชิญผู้ว่าฯ มาร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ (๑๔ มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=51b9697e150ba0381600009e#.UbnjOjcs2yg (ขนาดไฟล์: 175)

สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ มิ.ย.๕๖

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ มิ.ย.๕๖
วันที่โพสต์: 15/06/2556 เวลา 03:23:35 ดูภาพสไลด์โชว์ อธิบดี ปภ.เตรียมแผนรับภัยพิบัติ...กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า ๑๐๐ มม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพ บรรยากาศฝนตกพายุพัด กระทรวงมหาดไทย ๑๓ มิ.ย. - อธิบดี ปภ. เผยเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติเต็มที่ ขณะนี้กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า ๑๐๐ มม. พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ ชิด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่า ปภ.มีแผนรองรับสถานการณ์ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้กว่า ๑๐ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเกินกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งเตือนภัยให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างจริงจัง พร้อมเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งให้ดูแลเรื่องระบบการสื่อสารไม่เกิดปัญหาขัดข้อง พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงา และระนอง ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าจากที่มีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มคลี่คลายลง” นายฉัตรชัย กล่าว อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ถือว่ารุนแรงมากที่สุด จึงสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หากพบมีถนนชำรุดให้ประสานไปยังกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทันที ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ โดยจะเชิญผู้ว่าฯ มาร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ (๑๔ มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=51b9697e150ba0381600009e#.UbnjOjcs2yg สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ มิ.ย.๕๖

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...