ทอ.-ไอซีที ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีฯ เชื่อมต่อข้อมูลเตือนเกิดภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ 12 มิ.ย. –พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนการใช้พื้นที่และระบบไฟฟ้าในการติดตั้งเรดาร์ SPEXER 1000 การใช้ท่าอากาศยาน หรือระบบ Video Down Link ในกรณีช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ และเชื่อมต่อข้อมูลการเตือนภัย จากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านข่ายการสื่อสารของกองทัพอากาศ ทั้งในระบบเสียง และ RDS (Radio Data System) ขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

นอกจากนี้ทุกหน่วยงานได้ตกลงให้ความร่วมมือสนับสนุนการฝึกทดสอบความพร้อมของ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน และฝึกซ้อมความร่วมมือตามแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม จากข้อตกลงดังกล่าว ทุกฝ่ายหวังว่าจะสามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ไปยังประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป

ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=51b818f0150ba00a6e00002b#.Ubk8hzcs2yg (ขนาดไฟล์: 175)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 13/06/2556 เวลา 03:48:21

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กองทัพอากาศ 12 มิ.ย. –พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนการใช้พื้นที่และระบบไฟฟ้าในการติดตั้งเรดาร์ SPEXER 1000 การใช้ท่าอากาศยาน หรือระบบ Video Down Link ในกรณีช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ และเชื่อมต่อข้อมูลการเตือนภัย จากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านข่ายการสื่อสารของกองทัพอากาศ ทั้งในระบบเสียง และ RDS (Radio Data System) ขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม นอกจากนี้ทุกหน่วยงานได้ตกลงให้ความร่วมมือสนับสนุนการฝึกทดสอบความพร้อมของ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน และฝึกซ้อมความร่วมมือตามแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม จากข้อตกลงดังกล่าว ทุกฝ่ายหวังว่าจะสามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ไปยังประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=51b818f0150ba00a6e00002b#.Ubk8hzcs2yg

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...