มหาสารคามประกาศเขตภัยพิบัติไข้เลือดออก

แสดงความคิดเห็น

มหาสารคาม - ผู้ว่าฯ ประกาศเขตภัยพิบัติการระบาดโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการหาทางป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 4 มิ.ย.56 นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกส่อเค้าทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่อง จากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งจากข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 487 ราย เป็นชาย 228 ราย หญิง 259 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน กลุ่มอายุ 10-14 ปี 5-9 ขวบ และ 15-24 ปี

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกได้กระจายใน 12 อำเภอจาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กันทรวิชัย วาปีปทุม พยัคฆภูมิพิสัย อ.เมือง บรบือ โกสุมพิสัย นาเชือก เชียงยืน ยางสีสุราช กุดรัง แกดำ และนาดูน ทั้งนี้ อ.ชื่นชมยังไม่มีการระบาดของโรค

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุกอำเภอสามารถประสาน ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคสงบลงโดยเร็ว จึงประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติการระบาดโรคไข้เลือดออก (ด้านสาธารณสุข) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000066887

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 5/06/2556 เวลา 04:16:02

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มหาสารคาม - ผู้ว่าฯ ประกาศเขตภัยพิบัติการระบาดโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการหาทางป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 4 มิ.ย.56 นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกส่อเค้าทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่อง จากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งจากข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 487 ราย เป็นชาย 228 ราย หญิง 259 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน กลุ่มอายุ 10-14 ปี 5-9 ขวบ และ 15-24 ปี ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกได้กระจายใน 12 อำเภอจาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กันทรวิชัย วาปีปทุม พยัคฆภูมิพิสัย อ.เมือง บรบือ โกสุมพิสัย นาเชือก เชียงยืน ยางสีสุราช กุดรัง แกดำ และนาดูน ทั้งนี้ อ.ชื่นชมยังไม่มีการระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุกอำเภอสามารถประสาน ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคสงบลงโดยเร็ว จึงประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติการระบาดโรคไข้เลือดออก (ด้านสาธารณสุข) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขอบคุณ… http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000066887

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...