ศูนย์เตือนภัยฯห่วงชาวบ้าน25 ลุ่มน้ำเสี่ยงภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ชาวบ้าน 25 ลุ่มแม่น้ำเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ ศูนย์เตือนภัยฯ เร่งเสริมความเข้าใจหวังประชาชนสามารถช่วยตนเองได้ก่อนอุทกภัยจะมาถึง โอดโดนตัดงบประมาณปี 57

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าเข้าสู่หน้าฝนทำให้ประชาชนในพื้นที่ 25 ลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศ มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม น้ำหลาก และดินโคลนถล่ม ดังนั้น ศูนย์เตือนภัยฯ อยู่ระหว่าง สร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือ ข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ที่จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เพราะไม่เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง

“ปัญหาหลักๆ ของประชาชนคือความไม่เข้าใจในการไหลและความลึกของน้ำ และเมื่อเกิดฝนตกประชาชนมักจะสร้างทางตัดขวางทางน้ำและทำลายธรรมชาติ ซึ่งถือว่าผิดระบบนิเวศในการไหลของทางน้ำ จึงทำให้เกิดปัญหา น้ำท่วม น้ำหลาก และดินโคลนถล่มขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ใน พื้นที่เสี่ยงภัยตามแนว 25 ลุ่มน้ำที่สำคัญขึ้น เพื่อลดปัญหาภัยธรรมชาติและการสูญเสียชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง ภัย”

ด้าน พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ รองประธานคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่และสามารถกระจายความ รู้ให้แก่ชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี เพราะหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยมีจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่มีไม่มากพอ อีกทั้งจะให้ศูนย์เตือนภัยฯ ไปให้ความรู้แต่ละหมู่บ้านก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะมีงบประมาณที่ได้เพียง 20 ล้านบาท และมีอยู่จำกัด อีกทั้งในปีงบประมาณ 2557 โครงการดังกล่าวถูกสำนักงบประมาณตัดงบออกด้วย

“ตอนนี้ที่ตั้งธงไว้คือลุ่มแม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน แต่ตอนนี้ได้แค่ลุ่มแม่น้ำยม กับน่าน เพราะต้องทยอยสร้างความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้ให้ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ พ.ย.2555 ที่ผ่านมา เช่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ถือว่ายังไม่สามารถครอบคลุมได้เท่าที่จะให้ครอบคลุมทั่วประเทศแต่ก็มาโดนตัด งบประมาณอีก” พล.ร.อ.เกาะหลัก กล่าว

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/technology/209095 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 4/06/2556 เวลา 03:44:23 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์เตือนภัยฯห่วงชาวบ้าน25 ลุ่มน้ำเสี่ยงภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ชาวบ้าน 25 ลุ่มแม่น้ำเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ ศูนย์เตือนภัยฯ เร่งเสริมความเข้าใจหวังประชาชนสามารถช่วยตนเองได้ก่อนอุทกภัยจะมาถึง โอดโดนตัดงบประมาณปี 57 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าเข้าสู่หน้าฝนทำให้ประชาชนในพื้นที่ 25 ลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศ มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม น้ำหลาก และดินโคลนถล่ม ดังนั้น ศูนย์เตือนภัยฯ อยู่ระหว่าง สร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือ ข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ที่จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เพราะไม่เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง “ปัญหาหลักๆ ของประชาชนคือความไม่เข้าใจในการไหลและความลึกของน้ำ และเมื่อเกิดฝนตกประชาชนมักจะสร้างทางตัดขวางทางน้ำและทำลายธรรมชาติ ซึ่งถือว่าผิดระบบนิเวศในการไหลของทางน้ำ จึงทำให้เกิดปัญหา น้ำท่วม น้ำหลาก และดินโคลนถล่มขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ใน พื้นที่เสี่ยงภัยตามแนว 25 ลุ่มน้ำที่สำคัญขึ้น เพื่อลดปัญหาภัยธรรมชาติและการสูญเสียชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง ภัย” ด้าน พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ รองประธานคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่และสามารถกระจายความ รู้ให้แก่ชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี เพราะหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยมีจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่มีไม่มากพอ อีกทั้งจะให้ศูนย์เตือนภัยฯ ไปให้ความรู้แต่ละหมู่บ้านก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะมีงบประมาณที่ได้เพียง 20 ล้านบาท และมีอยู่จำกัด อีกทั้งในปีงบประมาณ 2557 โครงการดังกล่าวถูกสำนักงบประมาณตัดงบออกด้วย “ตอนนี้ที่ตั้งธงไว้คือลุ่มแม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน แต่ตอนนี้ได้แค่ลุ่มแม่น้ำยม กับน่าน เพราะต้องทยอยสร้างความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้ให้ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ พ.ย.2555 ที่ผ่านมา เช่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ถือว่ายังไม่สามารถครอบคลุมได้เท่าที่จะให้ครอบคลุมทั่วประเทศแต่ก็มาโดนตัด งบประมาณอีก” พล.ร.อ.เกาะหลัก กล่าว ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/technology/209095

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...