เครือข่ายภัยพิบัติชงผู้ว่าฯนครปฐม เสนอร่างมติการบริหารจัดการน้ำ

แสดงความคิดเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน และตัวแทนภาคประชาชน กว่า 60 คน ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าพบนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเสนอร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

นายประเชิญ คนเทศ ประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ อาศัยอยู่บริเวณน้ำท่วมขัง แม้รัฐบาลจะมีความพยายามในการจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน แต่การดำเนินการดังกล่าว ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขาดการประเมินผลกระทบของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ทำให้การดำเนินงานของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ นำไปสู่ความขัดแย้งและล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อประชาชนในที่สุด

ดังนั้นเครือข่ายจัดการภัยพิบัติและภาคีประชาชนชาวนครปฐม จึงได้ร่วมกันร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เสนอต่อทางจังหวัดและจะเสนอต่อที่ประชุมเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค. ถึง

2 มิ.ย. 2556 ที่ไบเทค บางนา ซึ่งบางส่วนในร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัย ด้วยมาตรการที่หลากหลาย ทั้งโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ที่มีกรอบวงเงินงบประมาณ 350,000 ล้านบาท ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถกับการรับมืออุทกภัยและภัยพิบัติ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1662853

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 3/06/2556 เวลา 03:40:39

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน และตัวแทนภาคประชาชน กว่า 60 คน ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าพบนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเสนอร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน นายประเชิญ คนเทศ ประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ อาศัยอยู่บริเวณน้ำท่วมขัง แม้รัฐบาลจะมีความพยายามในการจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน แต่การดำเนินการดังกล่าว ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขาดการประเมินผลกระทบของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ทำให้การดำเนินงานของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ นำไปสู่ความขัดแย้งและล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อประชาชนในที่สุด ดังนั้นเครือข่ายจัดการภัยพิบัติและภาคีประชาชนชาวนครปฐม จึงได้ร่วมกันร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เสนอต่อทางจังหวัดและจะเสนอต่อที่ประชุมเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 2556 ที่ไบเทค บางนา ซึ่งบางส่วนในร่างมติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัย ด้วยมาตรการที่หลากหลาย ทั้งโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ที่มีกรอบวงเงินงบประมาณ 350,000 ล้านบาท ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถกับการรับมืออุทกภัยและภัยพิบัติ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1662853

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...