คาดเดือนนี้จังหวัดเหนือ "แล้ง"ขยายวงกว้าง จ่อประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 เมษายน ถึงสถานการณ์ภัยแล้งในเดือนเมษายน 2556 ว่า ทางศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่า จะเริ่มขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น แหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง ๆ จะแห้งขอดลง จนบางแห่งแห้งขอดสนิท บ้านเรือนราษฎรอาจจะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น ด้วยการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค และบริโภค ตลอดจนพื้นที่การเกษตร

ทั้งนี้ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำปาง ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มี 3 จังหวัด ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยแล้ง โดยเป็นการประกาศภัยทั้งจังหวัด ไปแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน และ จ.แม่ฮ่องสอน เหลือเพียง จ.ลำปาง 13 อำเภอ เพียงจังหวัดเดียว ที่ยังไม่ประกาศภัย ซึ่ง จ.ลำปาง ได้ประเมินไว้ว่า สถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ ขณะนี้ ยังไม่หนักมาก ทุกหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ และบ้านเรือนผู้ประสบภัยได้อย่างคลอบคลุมอยู่ ซึ่งคาดว่า หากในเดือนเมษายน 2556 นี้ สถานการณ์ภัยแล้งหนักขึ้น จ.ลำปาง ก็อาจจะประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยแล้ง

เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ทางศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จึงมีการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจระดับภาคเหนือตอนบนขึ้น และพร้อมสนับสนุนรถน้ำ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ เข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มที่สะอาด ก็จะส่งเข้าไปยังจุดที่บ้านเรือนขาดแคลนอย่างหนัก

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk5UTXdOelkzTnc9PQ==&subcatid= (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 เม.ย. 56
วันที่โพสต์: 8/04/2556 เวลา 03:06:06

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 เมษายน ถึงสถานการณ์ภัยแล้งในเดือนเมษายน 2556 ว่า ทางศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่า จะเริ่มขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น แหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง ๆ จะแห้งขอดลง จนบางแห่งแห้งขอดสนิท บ้านเรือนราษฎรอาจจะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น ด้วยการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค และบริโภค ตลอดจนพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำปาง ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มี 3 จังหวัด ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยแล้ง โดยเป็นการประกาศภัยทั้งจังหวัด ไปแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน และ จ.แม่ฮ่องสอน เหลือเพียง จ.ลำปาง 13 อำเภอ เพียงจังหวัดเดียว ที่ยังไม่ประกาศภัย ซึ่ง จ.ลำปาง ได้ประเมินไว้ว่า สถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ ขณะนี้ ยังไม่หนักมาก ทุกหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ และบ้านเรือนผู้ประสบภัยได้อย่างคลอบคลุมอยู่ ซึ่งคาดว่า หากในเดือนเมษายน 2556 นี้ สถานการณ์ภัยแล้งหนักขึ้น จ.ลำปาง ก็อาจจะประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยแล้ง เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ทางศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จึงมีการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจระดับภาคเหนือตอนบนขึ้น และพร้อมสนับสนุนรถน้ำ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ เข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มที่สะอาด ก็จะส่งเข้าไปยังจุดที่บ้านเรือนขาดแคลนอย่างหนัก ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk5UTXdOelkzTnc9PQ==&subcatid=

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...