สปภ.เล็งถก"สนน."ตั้งศูนย์ภัยพิบัติ หน่วยดับเพลิงประจำชุมชน-โรงเรียนฝึกเจ้าหน้าที่

แสดงความคิดเห็น

กทม. - พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เดือนเม.ย.นี้ สปภ.เตรียมหารือกับสำนักการระบายน้ำ (สนน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน (OEM) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการดูแลสาธารณภัยขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว-อาคารถล่มใน พื้นที่ โดยเตรียมพร้อมซ้อมเหตุสาธารณภัยในอาคารสูง รอคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง จึงกำหนดรายละเอียดได้

ส่วนการติดตั้งระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและรถกู้ภัยนั้น อยู่ระหว่างร่างทีโออาร์ ประกวดราคาจัดซื้อ ซึ่งศูนย์กลางประสานงานอยู่ที่ สปภ. สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงอาคารสูง จะฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่แผนการตรวจสอบระบบอัคคีภัยในอาคาร จะร่วมกับสำนักการโยธา (สนย.) ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

การ เพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงในชุมชน จะวางแผนว่าชุมชนมีแหล่งน้ำบริเวณใดบ้าง พร้อมตั้งหน่วยที่มีอาสาสมัครดับเพลิงชุมชน ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น โดยสปภ.และสำนักงานเขตจะพิจารณาความพร้อมศักยภาพชุมชน เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ดับเพลิงให้ โดยตั้งเป้าให้มีหน่วยดับเพลิงอย่างน้อย 1 ชุมชนต่อ 1 สำนักงานเขต และเตรียมสถานที่ทำเป็นโรงเรียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีป้องกันตัวเอง และการระงับเพลิงไหม้ที่ถูกต้อง

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNVEF4TURRMU5nPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdOQzB3TVE9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 1/04/2556 เวลา 02:56:55

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กทม. - พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เดือนเม.ย.นี้ สปภ.เตรียมหารือกับสำนักการระบายน้ำ (สนน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน (OEM) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการดูแลสาธารณภัยขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว-อาคารถล่มใน พื้นที่ โดยเตรียมพร้อมซ้อมเหตุสาธารณภัยในอาคารสูง รอคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง จึงกำหนดรายละเอียดได้ ส่วนการติดตั้งระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและรถกู้ภัยนั้น อยู่ระหว่างร่างทีโออาร์ ประกวดราคาจัดซื้อ ซึ่งศูนย์กลางประสานงานอยู่ที่ สปภ. สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงอาคารสูง จะฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่แผนการตรวจสอบระบบอัคคีภัยในอาคาร จะร่วมกับสำนักการโยธา (สนย.) ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 การ เพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงในชุมชน จะวางแผนว่าชุมชนมีแหล่งน้ำบริเวณใดบ้าง พร้อมตั้งหน่วยที่มีอาสาสมัครดับเพลิงชุมชน ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น โดยสปภ.และสำนักงานเขตจะพิจารณาความพร้อมศักยภาพชุมชน เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ดับเพลิงให้ โดยตั้งเป้าให้มีหน่วยดับเพลิงอย่างน้อย 1 ชุมชนต่อ 1 สำนักงานเขต และเตรียมสถานที่ทำเป็นโรงเรียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีป้องกันตัวเอง และการระงับเพลิงไหม้ที่ถูกต้อง ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNVEF4TURRMU5nPT0=§ionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdOQzB3TVE9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...