ชัยนาทจัด'คลังเสบียง'สู้ภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

ชัยนาท - นายโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ต้องดูแลเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในพื้นที่เกิดภัยซ้ำซาก ต้องเข้ามารับบริการโดยผ่านหลายขั้นตอน ทำให้ไม่สะดวก หรือไม่ทันเหตุการณ์ กรมปศุสัตว์จึงจัดทำ "คลังเสบียง" ขึ้น โดยนำหญ้าแห้งเสบียงสัตว์ไปตั้งไว้ในพื้นที่ตำบลที่มีปัญหาน้ำท่วมหรือภัยแล้งซ้ำซาก ประสานกับปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งไว้ตำบลละ 1 แห่ง พร้อมนำหญ้าแห้งไว้จำนวน 250 ฟ่อน หรือเท่ากับ 5 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับปศุสัตว์ในหมู่บ้าน นำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดภัย โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนใด

สำหรับเสบียงที่ใช้แล้วจะให้กลุ่มเกษตรกรผลิตขึ้นมาชดเชย ขณะที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้า โดยนำร่องแล้ว 29 แห่งทั่วประเทศ สำหรับ จ.ชัยนาท นำร่องแล้วที่ ต.ตลุก อ.สรรพยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทุกปี

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakl3TURNMU5nPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdNeTB5TUE9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 20/03/2556 เวลา 03:23:58

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชัยนาท - นายโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ต้องดูแลเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในพื้นที่เกิดภัยซ้ำซาก ต้องเข้ามารับบริการโดยผ่านหลายขั้นตอน ทำให้ไม่สะดวก หรือไม่ทันเหตุการณ์ กรมปศุสัตว์จึงจัดทำ "คลังเสบียง" ขึ้น โดยนำหญ้าแห้งเสบียงสัตว์ไปตั้งไว้ในพื้นที่ตำบลที่มีปัญหาน้ำท่วมหรือภัยแล้งซ้ำซาก ประสานกับปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งไว้ตำบลละ 1 แห่ง พร้อมนำหญ้าแห้งไว้จำนวน 250 ฟ่อน หรือเท่ากับ 5 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับปศุสัตว์ในหมู่บ้าน นำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดภัย โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนใด สำหรับเสบียงที่ใช้แล้วจะให้กลุ่มเกษตรกรผลิตขึ้นมาชดเชย ขณะที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้า โดยนำร่องแล้ว 29 แห่งทั่วประเทศ สำหรับ จ.ชัยนาท นำร่องแล้วที่ ต.ตลุก อ.สรรพยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทุกปี ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNakl3TURNMU5nPT0=§ionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE15MHdNeTB5TUE9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...