ปชส.นครปฐม จัดเวทีให้ความรู้รับมือภัยธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

นครปฐม - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อันเกิดจากสาธารณภัย และภาวะวิกฤต

วันนี้ (15 มี.ค.) นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสายนที โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร ประการสำคัญจังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2554 เกิดปัญหาน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์อันเกิดจากสาธารณภัย และภาวะวิกฤตต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการช่วยเหลือตนเอง และคนรอบข้าง ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวมได้ในระดับหนึ่ง

นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการป้องกันสาธารณภัย และภาวะวิกฤต ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็น และสำคัญมากเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ลดข่าวลือที่จะสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวข้อคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้จังหวัดในการกำหนดแนวทางความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และทันเหตุการณ์ต่อไป

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีการอภิปรายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต” โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และนายนพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง บรรณาธิการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชนจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 100 คน ร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันสาธารณภัย และภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000031848 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 17/03/2556 เวลา 03:46:33

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นครปฐม - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อันเกิดจากสาธารณภัย และภาวะวิกฤต วันนี้ (15 มี.ค.) นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสายนที โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร ประการสำคัญจังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2554 เกิดปัญหาน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์อันเกิดจากสาธารณภัย และภาวะวิกฤตต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการช่วยเหลือตนเอง และคนรอบข้าง ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวมได้ในระดับหนึ่ง นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการป้องกันสาธารณภัย และภาวะวิกฤต ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็น และสำคัญมากเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ลดข่าวลือที่จะสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวข้อคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้จังหวัดในการกำหนดแนวทางความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และทันเหตุการณ์ต่อไป สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีการอภิปรายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต” โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และนายนพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง บรรณาธิการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชนจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 100 คน ร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันสาธารณภัย และภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐม ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000031848

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...