สธ.ประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับโรคระบาด-ภัยพิบัติ-โรคข้ามพรมแดน

แสดงความคิดเห็น

สธ.15 มี.ค.- นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติ และโรคข้ามพรมแดน” แก่ผู้บริหารและนักวิชาการจากกรมต่าง ๆ ในสังกัด และผู้แทนห้องปฏิบัติการนอกสังกัดกระทรวงฯ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของประเทศ ให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติ โรคข้ามพรมแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่นการเปลี่ยนสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ไข้หวัดนก และโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนที่กลับมาระบาดซ้ำ เช่น โรคคอตีบ

ขณะที่ปัจจุบันไทยมีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนกด้วยวิธี PCR ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก คือศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 14 แห่ง เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับตัวอย่างส่งตรวจจากทั่วประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายควบคุมป้องกันโรคดังกล่าวและจากสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ระบาดในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา. -สำนักข่าวไทย

ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=5142d1c8150ba0bb1b00007b (ขนาดไฟล์: 175)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 16/03/2556 เวลา 02:44:55

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สธ.15 มี.ค.- นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติ และโรคข้ามพรมแดน” แก่ผู้บริหารและนักวิชาการจากกรมต่าง ๆ ในสังกัด และผู้แทนห้องปฏิบัติการนอกสังกัดกระทรวงฯ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของประเทศ ให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติ โรคข้ามพรมแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่นการเปลี่ยนสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ไข้หวัดนก และโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนที่กลับมาระบาดซ้ำ เช่น โรคคอตีบ ขณะที่ปัจจุบันไทยมีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนกด้วยวิธี PCR ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก คือศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 14 แห่ง เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับตัวอย่างส่งตรวจจากทั่วประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายควบคุมป้องกันโรคดังกล่าวและจากสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ระบาดในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา. -สำนักข่าวไทย ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=5142d1c8150ba0bb1b00007b

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...