“สระแก้ว” จัดโครงการป้องกันภัยพิบัติในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

สระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชนตนเอง

วันที่ 14 มี.ค.56 ที่วัดคลองตาสูตร หมู่ 10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการป้องกันภัย และมีแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย นำไปสู่การจัดการภัยพิบัติด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน

นางจรัส ใยเยื่อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงจัดอบรมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000031447 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 15/03/2556 เวลา 03:27:37

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชนตนเอง วันที่ 14 มี.ค.56 ที่วัดคลองตาสูตร หมู่ 10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการป้องกันภัย และมีแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย นำไปสู่การจัดการภัยพิบัติด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน นางจรัส ใยเยื่อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงจัดอบรมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000031447

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...