กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยžบูรณาการสู้ภัยแล้ง36จว.

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งได้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 36 จังหวัด 391 อำเภอ 2,680 ตำบล 26,555 หมู่บ้าน แยกเป็น รุนแรง 21 จังหวัด ปานกลาง 5 จังหวัด และเล็กน้อย 10 จังหวัด ซึ่งนายกฯ ได้มอบหมาย ปภ.เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วนห้วง 90 วัน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.

ทั้งนี้ ปภ.ได้จัดตั้งคลังเครื่องมือทรัพยากร (DEPOT) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 158 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 218 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 12 คัน รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบหมุน 16 คัน รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อน้ำตื้น 8 คัน และรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 15 คัน ซึ่งมีศักยภาพสูงสามารถสูบและส่งน้ำได้ไกลเป็นระยะทาง 3-5 กิโลเมตร นอกจากนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจัดหารถบรรทุกน้ำ 1,918 คัน สำหรับนำน้ำไปเติมถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลน

ส่วนที่ จ.นครราชสีมา รายงานว่า ช่วงเช้ามืดคืนวันที่ 12 มี.ค. ในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เกิดพายุฤดูร้อนซัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ 2, 3, 15 และหมู่ 16 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เสียหายกว่าสิบหลังคาเรือน สภาพบ้านเรือนแต่ละหลังพายุพัดหลังคาบ้านปลิวหลุดเหลือเพียงแต่เสาและคาบ้าน นอกจากนี้พายุฤดูร้อนยังพัดต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นขวางการจราจรบริเวณถนนสายพิมาย-ชุมพวง ช่วงหลักก.ม.ที่ 18-19 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม สถานีกรมอุตุนครราชสีมาเตือนว่าพายุฤดูร้อนอาจเกิดขึ้นถึงวันที่ 13 มี.ค.จึงขอให้ประชาชนสังเกตท้องฟ้า

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk16QTROVEV3TkE9PQ==&subcatid= (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 13/03/2556 เวลา 03:32:24

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งได้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 36 จังหวัด 391 อำเภอ 2,680 ตำบล 26,555 หมู่บ้าน แยกเป็น รุนแรง 21 จังหวัด ปานกลาง 5 จังหวัด และเล็กน้อย 10 จังหวัด ซึ่งนายกฯ ได้มอบหมาย ปภ.เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วนห้วง 90 วัน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. ทั้งนี้ ปภ.ได้จัดตั้งคลังเครื่องมือทรัพยากร (DEPOT) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 158 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 218 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 12 คัน รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบหมุน 16 คัน รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อน้ำตื้น 8 คัน และรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 15 คัน ซึ่งมีศักยภาพสูงสามารถสูบและส่งน้ำได้ไกลเป็นระยะทาง 3-5 กิโลเมตร นอกจากนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจัดหารถบรรทุกน้ำ 1,918 คัน สำหรับนำน้ำไปเติมถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลน ส่วนที่ จ.นครราชสีมา รายงานว่า ช่วงเช้ามืดคืนวันที่ 12 มี.ค. ในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เกิดพายุฤดูร้อนซัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ 2, 3, 15 และหมู่ 16 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เสียหายกว่าสิบหลังคาเรือน สภาพบ้านเรือนแต่ละหลังพายุพัดหลังคาบ้านปลิวหลุดเหลือเพียงแต่เสาและคาบ้าน นอกจากนี้พายุฤดูร้อนยังพัดต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นขวางการจราจรบริเวณถนนสายพิมาย-ชุมพวง ช่วงหลักก.ม.ที่ 18-19 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม สถานีกรมอุตุนครราชสีมาเตือนว่าพายุฤดูร้อนอาจเกิดขึ้นถึงวันที่ 13 มี.ค.จึงขอให้ประชาชนสังเกตท้องฟ้า ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk16QTROVEV3TkE9PQ==&subcatid=

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...