ดันโมเดลแผนสำรองยาฉุกเฉิน

แสดงความคิดเห็น

ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาบัญชียาที่จำเป็นต้องสำรองในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า จากกรณีองค์การเภสัชกรรม หารือร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และราชวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในการเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์สำรองยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขณะนี้กำลังหารือว่าการสำรองยาในภาวะฉุกเฉิน จะจำกัดความอย่างไรบ้าง เนื่องจากโดยปกติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทางร.พ.ต่างๆ จะมีการสำรองยาล่วงหน้า 1 เดือน แต่หากสำรองมากเกินไป จะส่งผลในเรื่องความคุ้มค่า

ศ.นพ.เกรียงกล่าวต่อว่า ควรมีการทำแบบจำลอง หรือโมเดลกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่น หากเกิดในเวลา 1-2 เดือน ต้องสำรองยาในปริมาณเท่าใด กลุ่มยาชนิดใดบ้าง ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกระยะ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องสำรองยา จะใช้วิธีสั่งซื้อนำเข้าทางอากาศหรือทางเรือ หรือสำรองภายในประเทศ สิ่งเหล่านี้อาจต้องใช้แบบจำลองในการคาดการณ์ความคุ้มค่าด้วย

ขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1pXRXdNakV5TURNMU5nPT0=&sectionid=TURNek1BPT0=&day=TWpBeE15MHdNeTB4TWc9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 12/03/2556 เวลา 07:20:51

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาบัญชียาที่จำเป็นต้องสำรองในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า จากกรณีองค์การเภสัชกรรม หารือร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และราชวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในการเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์สำรองยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขณะนี้กำลังหารือว่าการสำรองยาในภาวะฉุกเฉิน จะจำกัดความอย่างไรบ้าง เนื่องจากโดยปกติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทางร.พ.ต่างๆ จะมีการสำรองยาล่วงหน้า 1 เดือน แต่หากสำรองมากเกินไป จะส่งผลในเรื่องความคุ้มค่า ศ.นพ.เกรียงกล่าวต่อว่า ควรมีการทำแบบจำลอง หรือโมเดลกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่น หากเกิดในเวลา 1-2 เดือน ต้องสำรองยาในปริมาณเท่าใด กลุ่มยาชนิดใดบ้าง ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกระยะ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องสำรองยา จะใช้วิธีสั่งซื้อนำเข้าทางอากาศหรือทางเรือ หรือสำรองภายในประเทศ สิ่งเหล่านี้อาจต้องใช้แบบจำลองในการคาดการณ์ความคุ้มค่าด้วย ขอบคุณ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...