ภัยแล้งหลายพื้นที่ทวีความรุนแรง

แสดงความคิดเห็น

10 มี.ค. - สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วง แม่น้ำหลายสายแห้งขอดเหลือเพียงร่องน้ำ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก

โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ำสายหลัก โดยเฉพาะในอำเภอสะเมิง อยู่ในสภาพแห้งขอด ลำน้ำอังคายที่ไหลผ่านบ้านแม่ขานใหม่ หมู่ 1 ตำบลแม่สาบ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 และบ้านอังคาย หมู่ 4 ตำบลยั้งเมิน เหลือเพียงร่องน้ำตื้นๆ และระดับน้ำยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร ต้องต่อท่อพีวีซีเป็นระบบสปริงเกอร์สูบขึ้นมารดพืชผักเพื่อประหยัดน้ำ ขณะที่สัตว์เลี้ยงอย่างวัวควายขาดหญ้าสด ส่วนฟางแห้งก็เริ่มขาดแคลน ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศให้ 15 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง ประชาชนเดือดร้อนกว่า 210,000 คน พื้นที่การเกษตร 15,000 ไร่เศษ

ที่จังหวัดลำพูนถูกภัยแล้งคุกคามอย่างหนัก ลำน้ำแม่ทา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและแห้งขอดในบางช่วง จนสามารถเดินข้ามไปมาได้ โดยเฉพาะช่วงตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา เหลือสภาพเพียงแอ่งน้ำ มีสันดอนหิน และวัชพืชขึ้นรก เกษตรกรต้องหยุดทำการเกษตร เพราะเกรงจะไม่มีน้ำในอีก 1-2 เดือนนี้

ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ก็ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเช่นกัน และกระทบกับสัตว์ป่า หลายฝ่ายต้องเร่งนำน้ำไปเติมในแหล่งน้ำธรรมชาติที่กระจายอยู่ในป่า เพราะเกรงว่าช้างป่ากุยบุรีจะออกมาหาแหล่งน้ำและอาหารในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน จนเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้าง

แต่ที่จังหวัดนครพนม แม้จะประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร แต่ชาวบ้านบ้านตาล ตำบลนาว้า อำเภอนาว้า ก็ไม่เดือดร้อน เนื่องจากหันมาทำตุ๊กแกอบแห้งขายส่งต่างประเทศแทน โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้ จะทำได้มากเป็นพิเศษ ซึ่งตุ๊กแกที่แปรรูปแล้ว จะขายได้ตัวละ 30-70 บาท ตามขนาด สร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำ 2 หมื่น ถึง 3 หมื่นบาทต่อเดือน

ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=513c1105150ba00045000366#.UT1SnDc7va4 (ขนาดไฟล์: 175)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 11/03/2556 เวลา 03:49:00

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

10 มี.ค. - สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วง แม่น้ำหลายสายแห้งขอดเหลือเพียงร่องน้ำ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ำสายหลัก โดยเฉพาะในอำเภอสะเมิง อยู่ในสภาพแห้งขอด ลำน้ำอังคายที่ไหลผ่านบ้านแม่ขานใหม่ หมู่ 1 ตำบลแม่สาบ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 และบ้านอังคาย หมู่ 4 ตำบลยั้งเมิน เหลือเพียงร่องน้ำตื้นๆ และระดับน้ำยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร ต้องต่อท่อพีวีซีเป็นระบบสปริงเกอร์สูบขึ้นมารดพืชผักเพื่อประหยัดน้ำ ขณะที่สัตว์เลี้ยงอย่างวัวควายขาดหญ้าสด ส่วนฟางแห้งก็เริ่มขาดแคลน ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศให้ 15 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง ประชาชนเดือดร้อนกว่า 210,000 คน พื้นที่การเกษตร 15,000 ไร่เศษ ที่จังหวัดลำพูนถูกภัยแล้งคุกคามอย่างหนัก ลำน้ำแม่ทา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและแห้งขอดในบางช่วง จนสามารถเดินข้ามไปมาได้ โดยเฉพาะช่วงตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา เหลือสภาพเพียงแอ่งน้ำ มีสันดอนหิน และวัชพืชขึ้นรก เกษตรกรต้องหยุดทำการเกษตร เพราะเกรงจะไม่มีน้ำในอีก 1-2 เดือนนี้ ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ก็ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเช่นกัน และกระทบกับสัตว์ป่า หลายฝ่ายต้องเร่งนำน้ำไปเติมในแหล่งน้ำธรรมชาติที่กระจายอยู่ในป่า เพราะเกรงว่าช้างป่ากุยบุรีจะออกมาหาแหล่งน้ำและอาหารในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน จนเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้าง แต่ที่จังหวัดนครพนม แม้จะประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร แต่ชาวบ้านบ้านตาล ตำบลนาว้า อำเภอนาว้า ก็ไม่เดือดร้อน เนื่องจากหันมาทำตุ๊กแกอบแห้งขายส่งต่างประเทศแทน โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้ จะทำได้มากเป็นพิเศษ ซึ่งตุ๊กแกที่แปรรูปแล้ว จะขายได้ตัวละ 30-70 บาท ตามขนาด สร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำ 2 หมื่น ถึง 3 หมื่นบาทต่อเดือน ขอบคุณ http://www.mcot.net/site/content?id=513c1105150ba00045000366#.UT1SnDc7va4

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...