กทม.จ้างศึกษา 25 ล้าน หาจุดเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวในกรุง ทำแผนป้องกันกำหนดเสร็จ ส.ค.56

แสดงความคิดเห็น

นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว ในฐานะเป็นหัวหน้าคณะดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่าความคืบหน้าขณะนี้ ได้ดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด งบประมาณ 25 ล้านบาท โดยต้องทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมถึงคาดการณ์เหตุแผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ เพื่อป้อง

กันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม แม้ว่ากรุงเทพฯ จะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนเปลือกโลก แต่สภาพดินอ่อนในกรุงเทพฯ อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และส่งผลกระทบต่ออาคารสูง เช่น กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่า ซึ่งไม่เพียงแต่เกิดการสั่นสะเทือนในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่อาคารสูงในกรุงเทพฯ เช่น ย่านสีลม สาทร อโศก ยังสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โครงการศึกษาจะใช้ระยะเวลา 1 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2556

สำหรับผลที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ จะทำให้กทม.ได้แบบจำลองแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวและสถานการณ์จำลองที่มีโอกาสเกิดได้จริงและส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯ อีกทั้งผลการสำรวจดินและความเร็วคลื่นเฉลี่ยตามระดับความลึกของชั้นดิน รวมถึงแผนที่และพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว ความเสียหายอาคารทุกระดับ แนวทางการวางแผนป้องกันและแก้ไข การปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมรับภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังการเกิดภัย

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ ประจำวันที่ 20 ก.ย.55
วันที่โพสต์: 6/10/2555 เวลา 00:54:24

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว ในฐานะเป็นหัวหน้าคณะดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่าความคืบหน้าขณะนี้ ได้ดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด งบประมาณ 25 ล้านบาท โดยต้องทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมถึงคาดการณ์เหตุแผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ เพื่อป้อง กันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม แม้ว่ากรุงเทพฯ จะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนเปลือกโลก แต่สภาพดินอ่อนในกรุงเทพฯ อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และส่งผลกระทบต่ออาคารสูง เช่น กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่า ซึ่งไม่เพียงแต่เกิดการสั่นสะเทือนในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่อาคารสูงในกรุงเทพฯ เช่น ย่านสีลม สาทร อโศก ยังสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โครงการศึกษาจะใช้ระยะเวลา 1 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2556 สำหรับผลที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ จะทำให้กทม.ได้แบบจำลองแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวและสถานการณ์จำลองที่มีโอกาสเกิดได้จริงและส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯ อีกทั้งผลการสำรวจดินและความเร็วคลื่นเฉลี่ยตามระดับความลึกของชั้นดิน รวมถึงแผนที่และพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว ความเสียหายอาคารทุกระดับ แนวทางการวางแผนป้องกันและแก้ไข การปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมรับภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...