ผลิต ผักคุณภาพสูง สู่ลูกค้าไฮเอนด์ ด้วยแนวคิด “ปลูกด้วยดิน-บนแคร่-ในโรงเรือน”

ผลิต ผักคุณภาพสูง สู่ลูกค้าไฮเอนด์ ด้วยแนวคิด “ปลูกด้วยดิน-บนแคร่-ในโรงเรือน”

นับเป็นต้นแบบของ “ผู้ประกอบการ” ที่ใส่ใจตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง ในการทำฟาร์มผักตามความถนัดและความตั้งใจเพื่อผลิตผักพรีเมี่ยมหรือผักคุณภาพระดับสูง ด้วยแนวคิด “ปลูกด้วยดิน-บนแคร่-ในโรงเรือน”

เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ของ “คลีนฟาร์ม” อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ถูกแบ่งพื้นที่เพื่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกว่า 40 ชนิด ทั้งคะน้า กวางตุ้ง จิงจูฉ่าย ถั่วฝักยาว ผักสลัด ผักบุ้ง และปวยเล้ง ซึ่งผักทั้งหมดมีความปลอดภัยและมีคุณประโยชน์สูง สดสะอาด ที่สำคัญคือมีรสชาติดี การันตีด้วยรางวัล GAP ดีเด่น และโอท็อป (OTOP) 5 ดาว ภายใต้การบริหารจัดการของ คุณวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ผู้ประกอบการธุรกิจคลีนฟาร์ม ปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

คุณวีระศักดิ์ เล่าว่า ฟาร์มผักคุณภาพสูง เกิดจากตนเองและภรรยาชอบรับประทานผัก ช่วงหนึ่งเธอป่วย ผมจึงคิดอยากที่จะปลูกผักที่สะอาดปลอดภัยสำหรับครอบครัว จนได้ขยับขยายเริ่มต้นเป็นธุรกิจฟาร์มผักที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ มุ่งผลิตผักให้มีรสชาติดี ทำให้คนที่ไม่ชอบรับประทานผัก เปลี่ยนใจหันมาชอบและรับประทานผักได้

ผักสลัด คอส

ผักสลัด คอส

ส่วนแนวคิด “ปลูกด้วยดิน-บนแคร่-ในโรงเรือน” มาจากความพยายามที่จะแก้ปัญหา เมื่อครั้งรับราชการที่ภาคใต้ รู้สึกว่าคนใต้รับประทานผักเยอะมาก แต่ไม่ได้ปลูกผักหรือปลูกได้น้อยมาก เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ฝนตกชุก ทำให้ผักเน่า ฉีกขาด เป็นเชื้อรา รวมถึงฝนยังเป็นตัวชะล้างปุ๋ยอีกด้วย จึงหาวิธีการปลูกผักแบบที่ไม่ต้องการฝน โดยทำเป็นโรงเรือนที่อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะดินที่นั่นค่อนข้างเป็นดินเหนียว เลยหาวิธีการใหม่จนนำมาสู่แนวคิด

เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน โดยใช้ปุ๋ยนมสดและปุ๋ยหมักปลา ที่คิดสูตรขึ้นเอง

“ปลูกด้วยดิน” ดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำร้อน แล้วนำมาผสมวัสดุปลูกชั้นดี ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยวิธีการธรรมชาติ และเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินโดยใช้ปุ๋ยนมสดและปุ๋ยหมักปลาที่คิดสูตรขึ้นเอง ทำให้ดินของคลีนฟาร์มมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนต่อการเติบโตของผัก “การใช้ดินเป็นวัสดุปลูกทำให้ผักแข็งแรง มีความกรอบ คงความสดได้นาน แถมยังมีรสชาติดีอีกด้วย”

“บนแคร่” คือ การปลูกผักบนแคร่ เพื่อหนีโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช ที่มาจากพื้นดิน โดยเตรียมต้นกล้าผักให้สมบูรณ์ แข็งแรง ก่อนย้ายขึ้นปลูกบนแคร่ที่ยกสูงจากพื้นดิน ทำให้ระบายอากาศและความร้อนได้ดี สามารถควบคุมอุณหภูมิของวัสดุปลูกได้ ทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดน้ำและประหยัดปุ๋ย โดยออกแบบให้แคร่มีความสูงประมาณ 1 เมตร (ระดับเอว) จึงทำให้สะดวกในการทำงานทุกขั้นตอน เช่น การเตรียมดิน เพาะปลูก การเก็บทำลายศัตรูพืชและวัชพืช รวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวก ไม่ปวดหลัง และไม่ต้องก้มๆ เงยๆ

“ในโรงเรือน” ผักของคลีนฟาร์มจะปลูกในโรงเรือนปิด หลังคามุงด้วยพลาสติกหนาใส เพื่อป้องกันฝนและความชื้นบางส่วนที่มากเกินไป เพราะหัวใจหลักเราคือ ปลูกผักแบบไม่ต้องการฝน ส่วนด้านข้างเป็นมุ้งตาข่ายป้องกันศัตรูพืชและวัชพืชที่มาจากทางอากาศ ภายในโรงเรือนติดตั้งระบบพ่นหมอกและระบบน้ำหยดเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ดังนั้น การปลูกผักในโรงเรือนของที่นี่ จึงปลูกได้ตลอดทั้งปี

ตัวอย่างผักของคลีนฟาร์ม

ตัวอย่างผักของคลีนฟาร์ม

ตัวอย่างผักของคลีนฟาร์ม

จากความพิถีพิถันและคิดต่างในการผลิตผักพรีเมี่ยมคุณภาพสูง ราคาก็ย่อมสูงตามด้วย “เราไม่ได้ขายผักราคาแพงที่สุดในประเทศ แต่เราขายผักพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูง ราคาจึงสูงตามคุณภาพ” เจาะกลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอนด์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นหมอ พยาบาล และวัยทำงานที่รักสุขภาพ ส่งให้ตามสถานที่ราชการ สถานที่ออกกำลังกายต่างๆ เป็นหลัก ถือเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก “มุ่งอายุยืน เน้นทานผัก ทานปลา” ในอนาคตอันใกล้ คลีนฟาร์มจะนำการขนส่งแบบระบบรางมาใช้ในฟาร์ม ถือเป็นก้าวใหม่แห่งวงการเกษตรไทย และเป็นฟาร์มที่กำหนดราคาขายเองได้

น้ำผักปั่นสด คลีนฟาร์ม

คุณวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ สรุปทิ้งท้ายว่า “เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลา อดทน และมีใจรัก” หากเราซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในอาชีพ ผู้บริโภคก็จะเชื่อใจและสนับสนุนเราเป็นอย่างดี อยากให้ทุกคนได้ลองรับประทานผักและน้ำผักปั่นสดๆ จากคลีนฟาร์ม…แล้วจะหลงรักในรสชาติของผักแน่นอน!!

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_34457

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 30/10/2560 เวลา 11:28:24 ดูภาพสไลด์โชว์ ผลิต ผักคุณภาพสูง สู่ลูกค้าไฮเอนด์ ด้วยแนวคิด “ปลูกด้วยดิน-บนแคร่-ในโรงเรือน”