ออกใบขับขี่รถใหม่ 4 ก.ย.

ออกใบขับขี่รถใหม่ 4 ก.ย.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เตรียมยกระดับเทคโนโลยีใบอนุญาตขับรถหรือ Smart card ด้วยแถบข้อมูลแม่เหล็ก และเพิ่มเทคโนโลยี QR Code ระยะแรก กรมยกเลิกการออกใบอนุญาตรูปแบบกระดาษตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2560 จะได้รับใบอนุญาตขับรถ Smart card

กรณีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว อัตราเดิม 305 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมรวม 205 บาท กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล อัตราเดิม 605 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมคำขอรวม 505 บาท ตั้งแต่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จะเริ่มออกใบอนุญาตขับรถ Smart card รูปแบบใหม่ เทคโนโลยี QR Code

ออกใบขับขี่รถใหม่ 4 ก.ย.

สำหรับประชาชนที่ได้ใบอนุญาตขับรถแบบกระดาษที่ออกก่อน 15 สิงหาคม 2560 รวมถึงใบอนุญาตขับรถ Smart card ที่ออกให้ก่อน 4 กันยายน 2560 ยังสามารถใช้งานได้ตามอายุของใบอนุญาต โดยใบอนุญาตขับรถ Smart card แบบใหม่ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ GPS Tracking ซึ่งบันทึกข้อมูลการขับรถ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก รถแท็กซี่ ฯลฯ

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_26912

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ส.ค. 60
วันที่โพสต์: 17/08/2560 เวลา 10:44:36 ดูภาพสไลด์โชว์ ออกใบขับขี่รถใหม่ 4 ก.ย.