เรือนจำอ่างทองสร้างอาชีพผู้ต้องขัง นวดหน้า กดจุด คลายเครียดก่อนออกจากห้องขัง

แสดงความคิดเห็น

คำว่า "เรือนจำ" ย่อมรู้จักกันดีคือเป็นสถานที่กักขัง ลงโทษ ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ถือว่าเป็นดินแดนต้องห้ามที่มีการเข้มงวดทั้งคนในและคนนอก แต่ในเรือนจำนอกจากจะเป็นสถานที่กักกันผู้ที่ทำผิดกฎหมายแล้ว ภายในนั้นยังมีการอบรมให้คนชั่วกลายเป็นคนดีของสังคม ทุกเรือนจำต่างก็คิดหาโครงการและสิ่งต่างๆ มาเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เช่นเรือนจำจังหวัดอ่างทองที่ไม่ได้หยุดนิ่งจากภารกิจประจำวันที่ทำ อยู่ คิดค้นหาวิธีการสร้างคนนอกสังคมให้เป็นคนของสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสร้างโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อไปประกอบอาชีพ ที่พร้อมเริ่มชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ "ด้วยการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง นวดหน้า กดจุด คลายเครียด"

นายวสันต์ ธนโชติกิตติพงศ์ ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการเรือนจำจังหวัด อ่างทอง กล่าวว่า การที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพผู้ต้องขัง นวดหน้า กดจุด คลายเครียด ขึ้น ก็เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ซึ่งกรอบแนวคิดของกรมราชทัณฑ์มุ่ง พัฒนางานราชทัณฑ์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้การควบ คุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามพันธกิจหลัก และก่อให้เกิดประสิทธิผลสามารถคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ข้อบังคับสหประชาชาติว่าด้วยการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

เรือนจำจังหวัดอ่างทองก็ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า เรานำผู้กระทำผิดมาดูแลอบรมโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง ทางเรือนจำจะต้องส่งเสริมพัฒนาผู้ต้องขังเหล่านี้ออกไปสู่สังคมอย่าง สง่างาม จึงได้คิดและทำการฝึกอบรมหลักสูตรนวดหน้า กดจุด คลายเครียด ให้กับผู้ต้องขังหญิง เพราะเรามองเห็นว่าในปัจจุบันการนวดแผนไทยจัดเป็นงานบริการที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ได้ดี และผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ความชำนาญใน วิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ภายหลัง พ้นโทษ และที่สำคัญเป็นการให้ ผู้ต้องขังมีโอกาสสัมผัสกับบุคคลภายนอกเพื่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้ดี

สำหรับผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจำนวน 30 คน และทางเรือนจำได้ทำการสร้างศูนย์บริการนวดแผนไทยที่บริเวณภายใน เรือนจำตรงประตูทางออกของเรือนจำ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยบรรยากาศรอบนอกนั้นได้มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง ไว้คอยอำนวยความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเดินทางเข้ามานวดผ่อนคลายหลังจากได้ดูบรรยากาศภายนอก แล้ว ภายในโดยห้องที่เตรียมไว้สำหรับการนวด การสปาหน้า ก็มีเก้าอี้เบาะหนังสำหรับลูกค้าที่ต้องนั่งรอ ไม่แพ้กับตามร้านนวดข้างนอก ภายในห้องสะอาด ติดเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย เบื้องต้นได้เปิดให้บริการจำนวน 3 เตียงก่อนและจะทำการขยายเป็น 5 เตียงต่อไป การนวดในราคาชม.ละ 140 บาท โดยที่จะถูกกว่าที่ร้านข้างนอก และเน้นเรื่องการให้บริการลูกค้า พร้อมความสะอาด ความปลอดภัย และฝีมือของผู้ต้องขังที่มีดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไว้รองรับ

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1650289

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 15/05/2556 เวลา 03:32:18

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คำว่า "เรือนจำ" ย่อมรู้จักกันดีคือเป็นสถานที่กักขัง ลงโทษ ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ถือว่าเป็นดินแดนต้องห้ามที่มีการเข้มงวดทั้งคนในและคนนอก แต่ในเรือนจำนอกจากจะเป็นสถานที่กักกันผู้ที่ทำผิดกฎหมายแล้ว ภายในนั้นยังมีการอบรมให้คนชั่วกลายเป็นคนดีของสังคม ทุกเรือนจำต่างก็คิดหาโครงการและสิ่งต่างๆ มาเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เช่นเรือนจำจังหวัดอ่างทองที่ไม่ได้หยุดนิ่งจากภารกิจประจำวันที่ทำ อยู่ คิดค้นหาวิธีการสร้างคนนอกสังคมให้เป็นคนของสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสร้างโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อไปประกอบอาชีพ ที่พร้อมเริ่มชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ "ด้วยการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง นวดหน้า กดจุด คลายเครียด" นายวสันต์ ธนโชติกิตติพงศ์ ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการเรือนจำจังหวัด อ่างทอง กล่าวว่า การที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพผู้ต้องขัง นวดหน้า กดจุด คลายเครียด ขึ้น ก็เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ซึ่งกรอบแนวคิดของกรมราชทัณฑ์มุ่ง พัฒนางานราชทัณฑ์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้การควบ คุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามพันธกิจหลัก และก่อให้เกิดประสิทธิผลสามารถคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ข้อบังคับสหประชาชาติว่าด้วยการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ เรือนจำจังหวัดอ่างทองก็ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า เรานำผู้กระทำผิดมาดูแลอบรมโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง ทางเรือนจำจะต้องส่งเสริมพัฒนาผู้ต้องขังเหล่านี้ออกไปสู่สังคมอย่าง สง่างาม จึงได้คิดและทำการฝึกอบรมหลักสูตรนวดหน้า กดจุด คลายเครียด ให้กับผู้ต้องขังหญิง เพราะเรามองเห็นว่าในปัจจุบันการนวดแผนไทยจัดเป็นงานบริการที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ได้ดี และผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ความชำนาญใน วิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ภายหลัง พ้นโทษ และที่สำคัญเป็นการให้ ผู้ต้องขังมีโอกาสสัมผัสกับบุคคลภายนอกเพื่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้ดี สำหรับผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจำนวน 30 คน และทางเรือนจำได้ทำการสร้างศูนย์บริการนวดแผนไทยที่บริเวณภายใน เรือนจำตรงประตูทางออกของเรือนจำ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยบรรยากาศรอบนอกนั้นได้มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง ไว้คอยอำนวยความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการเดินทางเข้ามานวดผ่อนคลายหลังจากได้ดูบรรยากาศภายนอก แล้ว ภายในโดยห้องที่เตรียมไว้สำหรับการนวด การสปาหน้า ก็มีเก้าอี้เบาะหนังสำหรับลูกค้าที่ต้องนั่งรอ ไม่แพ้กับตามร้านนวดข้างนอก ภายในห้องสะอาด ติดเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย เบื้องต้นได้เปิดให้บริการจำนวน 3 เตียงก่อนและจะทำการขยายเป็น 5 เตียงต่อไป การนวดในราคาชม.ละ 140 บาท โดยที่จะถูกกว่าที่ร้านข้างนอก และเน้นเรื่องการให้บริการลูกค้า พร้อมความสะอาด ความปลอดภัย และฝีมือของผู้ต้องขังที่มีดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไว้รองรับ ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1650289

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...