ศูนย์ฝึกอาชีพสะพานสูงรับตลอดปี ชวนสมัครเรียนหลักสูตรยอดฮิต80/160ชม.

แสดงความคิดเห็น

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง เปิดรับสมัครผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจเข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 80 ชั่วโมง และ?160 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครทุกเดือนตลอดทั้งปี สามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกทั้งวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-14.00 น. และวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพประกอบด้วยวิชาต่างๆมากมายที่น่าสนใจ เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและความต้องการของตลาด หลักสูตร 80 ชั่วโมง ได้แก่ นวดสปาหน้าคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ศิลปะประดิษฐ์ เบเกอรี่ อาหารคาว-หวาน นวดน้ำมันอโรมา ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์มือถือและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า หลักสูตร 160 ชั่วโมง ได้แก่ สร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น) ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้าและนวดแผนไทย

ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง นำหลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ซอยรามคำแหง 118 อาคารอยู่ด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูง ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร.02-3722903,02-3722905

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขต รวมถึงใกล้เคียงสมัครเข้าเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตน เองและครอบครัว ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานครด้วย

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1648168

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 13/05/2556 เวลา 02:41:13

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง เปิดรับสมัครผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจเข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 80 ชั่วโมง และ?160 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครทุกเดือนตลอดทั้งปี สามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกทั้งวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-14.00 น. และวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพประกอบด้วยวิชาต่างๆมากมายที่น่าสนใจ เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและความต้องการของตลาด หลักสูตร 80 ชั่วโมง ได้แก่ นวดสปาหน้าคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ศิลปะประดิษฐ์ เบเกอรี่ อาหารคาว-หวาน นวดน้ำมันอโรมา ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์มือถือและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า หลักสูตร 160 ชั่วโมง ได้แก่ สร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น) ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้าและนวดแผนไทย ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง นำหลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ซอยรามคำแหง 118 อาคารอยู่ด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูง ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร.02-3722903,02-3722905 จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขต รวมถึงใกล้เคียงสมัครเข้าเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตน เองและครอบครัว ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานครด้วย ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1648168

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...