ประธานสมาพันธ์สปาไทยหนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

รวมภาพการนวดแบบสปาไทย

ประธานสมาพันธ์สปาไทยสนับสนุนรัฐบาลวางแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน สุขภาพ ชูธุรกิจสปา, แพทย์แผนไทยช่วยนำรายได้เข้าประเทศมหาศาล

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.นางวัลวลี ตันติกาญจน์ ประธานสมาพันธ์สปาไทยให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลวางแผนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน สุขภาพกล่าวว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์ กลางการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร เนื่องจากมูลค่าในด้านตลาดท่องเที่ยว เชิงสุขภาพมีมูลค่าสูงกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท ที่เกิดจากการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่แพทย์แผนไทย และแผนปัจจุบัน ที่สำคัญธุรกิจสปาของประเทศไทยก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสูงเช่นกัน ที่ผ่านมาธุรกิจสปาได้มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และทำให้สปาของประเทศไทยที่ได้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพที่ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละภาคให้ผู้รับบริการได้สัมผัสจนเป็นที่ยอม รับ

นอกจากนี้สมาพันธ์สปาไทยได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อม ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเมดิคอลฮับ ด้วยการพัฒนาด้านภาษาให้แก่บุคลากร สำหรับการเตรียมตัวเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ ทั้งนี้สมาพันธ์สปาไทยได้เห็นด้วยที่จะทำให้ระบบแพทย์แผนไทยที่อยู่ในรูปแบบ ของธุรกิจสปาได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น และนั้นย่อมสื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาของชาติไทยในการดูแลสุขภาพ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/thailand/203719 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 12/05/2556 เวลา 02:13:24 ดูภาพสไลด์โชว์ ประธานสมาพันธ์สปาไทยหนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รวมภาพการนวดแบบสปาไทย ประธานสมาพันธ์สปาไทยสนับสนุนรัฐบาลวางแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน สุขภาพ ชูธุรกิจสปา, แพทย์แผนไทยช่วยนำรายได้เข้าประเทศมหาศาล เมื่อวันที่ 11 พ.ค.นางวัลวลี ตันติกาญจน์ ประธานสมาพันธ์สปาไทยให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลวางแผนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน สุขภาพกล่าวว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์ กลางการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร เนื่องจากมูลค่าในด้านตลาดท่องเที่ยว เชิงสุขภาพมีมูลค่าสูงกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท ที่เกิดจากการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่แพทย์แผนไทย และแผนปัจจุบัน ที่สำคัญธุรกิจสปาของประเทศไทยก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสูงเช่นกัน ที่ผ่านมาธุรกิจสปาได้มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และทำให้สปาของประเทศไทยที่ได้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพที่ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละภาคให้ผู้รับบริการได้สัมผัสจนเป็นที่ยอม รับ นอกจากนี้สมาพันธ์สปาไทยได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อม ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเมดิคอลฮับ ด้วยการพัฒนาด้านภาษาให้แก่บุคลากร สำหรับการเตรียมตัวเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ ทั้งนี้สมาพันธ์สปาไทยได้เห็นด้วยที่จะทำให้ระบบแพทย์แผนไทยที่อยู่ในรูปแบบ ของธุรกิจสปาได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น และนั้นย่อมสื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาของชาติไทยในการดูแลสุขภาพ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/thailand/203719

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...