วาโก้ ชวนบริจาค บราเก่า สร้างอาชีพใหม่หญิงบ้านพักฉุกเฉิน

แสดงความคิดเห็น

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่ 3 จากขวา) ผู้บริหาร ไอ.ซี.ซี. นำทีมชักชวน บริจาคบราเก่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้ให้สตรี.

จุด ประกายในการนำวัสดุบราเก่าไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างรายได้ จนประสบความสำเร็จ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา ปี 2” เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคชุดชั้นในเก่า เพื่อนำวัสดุจากชุดชั้นในไปต่อยอดพัฒนาสร้างอาชีพต่อไป โดยจับมือกับสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย และบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะมาร่วมแนะนำและฝึกสอนอาชีพในการทำผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมกันนี้ยังมีคนดังมาร่วมโชว์ไอเดียออกแบบและสร้างผลงานจากชุดชั้นในเก่า อีกด้วย ที่บริษัท ไอ.ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

กระเป๋าใส่เหรียญทำจากบราเก่า งาน นี้ ธรรมรัตน์ โชควัฒนา ผู้บริหาร ไอ.ซี.ซี. กล่าวว่า โครงการนี้ต้องการกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาเช็กสุขภาพและเช็กสภาพชุดชั้นใน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน ซึ่งชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหน เราเลยคิดว่านำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเอาวัสดุของชุดชั้นในเก่ามาพัฒนาเป็นสิ่งของต่างๆ โดยแนวคิดของโครงการไม่ต้องการเพียงแค่ให้บริจาค หรือหวังผลเพียงชั่วคราว แต่หวังที่จะให้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างจิตสำนึกและต่อยอดความยั่งยืน ในระยะยาว จากที่ผ่านมา ผลจากความร่วมมือกับสมาคมสตรีอาสาสมัครฯ ประสบผลอย่างยิ่ง มียอดบริจาคถึง 10,000 ตัว ซึ่งเอาวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย สำหรับในปีนี้ผู้สนใจที่จะร่วมโครงการสามารถนำชุดชั้นในเก่ามาร่วมบริจาคได้ ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ โดยทุกการบริจาคจะได้รับบัตรส่วนลดผลิตภัณฑ์วาโก้มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.56

ลิสา จิรา และมณชยา บุรกสิกร โชว์ ผลงานที่ออกแบบ. โอกาส นี้ อรุณี ศิริวัฒน์ ผอ.สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กล่าวว่า สมาคม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดยมีแผนที่จะนำบราที่ได้รับบริจาค ไปใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับสตรีที่ประสบปัญหาด้านสังคมใน บ้านพักฉุกเฉินของสมาคม ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งทางสมาคมมีการจัดทำเวิร์กช็อปฝึกอาชีพที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ คนดังที่มาร่วมโชว์ไอเดียในการนำวัสดุจากบราเก่ามาพัฒนาเป็นสิ่งของใหม่ มีอาทิ แจน–นวณัฐ ศรียุกต์สิริ ซึ่งนำฟองน้ำในบราและสายขดลวดบรามาถักเป็นที่รองแก้ว ส่วน แพร–ลิสา จิรา ได้นำลูกไม้จากบรา มาเย็บกับปกเสื้อเก่าและตกแต่งด้วยกระดุมเสื้อลูกไม้ ขณะที่ นิว–มณชยา บุรกสิกร นำลูกไม้จากบรามาดัดแปลงเป็นที่คาดผม เป็นต้น…โดย: ทีมข่าวหน้าสตรี

ขอบคุณ http://m.thairath.co.th/content/life/343554

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 9/05/2556 เวลา 03:45:00 ดูภาพสไลด์โชว์ วาโก้ ชวนบริจาค บราเก่า สร้างอาชีพใหม่หญิงบ้านพักฉุกเฉิน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่ 3 จากขวา) ผู้บริหาร ไอ.ซี.ซี. นำทีมชักชวน บริจาคบราเก่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้ให้สตรี. จุด ประกายในการนำวัสดุบราเก่าไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างรายได้ จนประสบความสำเร็จ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา ปี 2” เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคชุดชั้นในเก่า เพื่อนำวัสดุจากชุดชั้นในไปต่อยอดพัฒนาสร้างอาชีพต่อไป โดยจับมือกับสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย และบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะมาร่วมแนะนำและฝึกสอนอาชีพในการทำผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมกันนี้ยังมีคนดังมาร่วมโชว์ไอเดียออกแบบและสร้างผลงานจากชุดชั้นในเก่า อีกด้วย ที่บริษัท ไอ.ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้ กระเป๋าใส่เหรียญทำจากบราเก่างาน นี้ ธรรมรัตน์ โชควัฒนา ผู้บริหาร ไอ.ซี.ซี. กล่าวว่า โครงการนี้ต้องการกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาเช็กสุขภาพและเช็กสภาพชุดชั้นใน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน ซึ่งชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหน เราเลยคิดว่านำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเอาวัสดุของชุดชั้นในเก่ามาพัฒนาเป็นสิ่งของต่างๆ โดยแนวคิดของโครงการไม่ต้องการเพียงแค่ให้บริจาค หรือหวังผลเพียงชั่วคราว แต่หวังที่จะให้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างจิตสำนึกและต่อยอดความยั่งยืน ในระยะยาว จากที่ผ่านมา ผลจากความร่วมมือกับสมาคมสตรีอาสาสมัครฯ ประสบผลอย่างยิ่ง มียอดบริจาคถึง 10,000 ตัว ซึ่งเอาวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย สำหรับในปีนี้ผู้สนใจที่จะร่วมโครงการสามารถนำชุดชั้นในเก่ามาร่วมบริจาคได้ ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ โดยทุกการบริจาคจะได้รับบัตรส่วนลดผลิตภัณฑ์วาโก้มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.56 ลิสา จิรา และมณชยา บุรกสิกร โชว์ ผลงานที่ออกแบบ.โอกาส นี้ อรุณี ศิริวัฒน์ ผอ.สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กล่าวว่า สมาคม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดยมีแผนที่จะนำบราที่ได้รับบริจาค ไปใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับสตรีที่ประสบปัญหาด้านสังคมใน บ้านพักฉุกเฉินของสมาคม ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งทางสมาคมมีการจัดทำเวิร์กช็อปฝึกอาชีพที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ คนดังที่มาร่วมโชว์ไอเดียในการนำวัสดุจากบราเก่ามาพัฒนาเป็นสิ่งของใหม่ มีอาทิ แจน–นวณัฐ ศรียุกต์สิริ ซึ่งนำฟองน้ำในบราและสายขดลวดบรามาถักเป็นที่รองแก้ว ส่วน แพร–ลิสา จิรา ได้นำลูกไม้จากบรา มาเย็บกับปกเสื้อเก่าและตกแต่งด้วยกระดุมเสื้อลูกไม้ ขณะที่ นิว–มณชยา บุรกสิกร นำลูกไม้จากบรามาดัดแปลงเป็นที่คาดผม เป็นต้น…โดย: ทีมข่าวหน้าสตรี ขอบคุณ http://m.thairath.co.th/content/life/343554

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...