'อาเซียน'โอกาสสร้างรายได้'โอท็อป'

แสดงความคิดเห็น

เล่าสู่กันฟัง : ตลาดอาเซียน - โอกาสสร้างรายได้ของสินค้าโอท็อป : โดย...บัญญัติ คำนูณวัฒน์

เหลือเวลาอีก 2 ปีกว่าๆ ประเทศไทยก็จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่คุ้นหูกันดีว่าเออีซี นับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีที่จะนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ตลาดได้กว้างขึ้น รวมถึงสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลิตขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่รู้จักกันดีคือ “สินค้าโอท็อป” ขณะนี้มีมากกว่าเจ็ดหมื่นรายการ จะได้มีโอกาสขยายไปจำหน่ายตลาดอาเซียน สร้างรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตระดับชุมชนให้สามารถลืมตาอ้าปากได้

“สินค้าโอท็อป” ผลิตผลที่ได้มาจากโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เกิดขึ้นมาในช่วงที่ประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้ว เพื่อช่วยสร้างรายได้และความเจริญแก่ชุมชน ด้วยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการทางความคิด การบริการ การดูแลเอาใจใส่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นที่รู้จักทั่วประเทศและทั่วโลก

เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ สินค้าโอท็อปของเรามักจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเฉพาะจังหวัดหรือในภูมิภาคของตน เอง นานๆ ครั้งจะรวมกันมาแสดงให้เห็นกันทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้เท่าที่รู้ ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง พยายามทำหน้าที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปให้กว้างขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายนัก แต่เห็นว่าทุกรายก็ตั้งใจกันดี ขณะนี้แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีเพียงแค่หกสิบกว่าล้านคน แต่ต่อไปเมื่อเออีซีมาถึง ในฐานะที่เป็นประเทศถึงพร้อมด้วยวัตถุดิบ ทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา ศักยภาพ ฝีไม้ลายมือ ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้จากการเปิดประเทศในครั้งนี้ได้เพิ่มมากขึ้น

หลายๆ ภาคส่วนจึงพยายามเตรียมตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่เออีซี ที่เห็นเป็นรูปธรรมและนำหน้าสุดของประเทศไทยวันนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งน่าจะเป็นรายแรกๆ ที่ลุกขึ้นมาเตรียมตัวให้เห็นเป็นรูปธรรม จากสิ่งที่ทำล่าสุดคือการเข้าซื้อกิจการของแม็คโคร เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงสินค้าโอท็อป ที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายน้อยและจำกัด ได้มีโอกาสนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นออกไปจำหน่ายสู่ตลาดอาเซียน ทำให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และรู้จักสินค้าไทยของเราเพิ่มมากขึ้น แน่ล่ะผลประโยชน์ก็ย่อมตกอยู่กับบริษัทที่ทำเป็นเรื่องปกติ แต่ปลายทางที่สุดแล้วผลประโยชน์ก็ได้กลับมาสู่เจ้าของธุรกิจรายกลาง รายเล็ก รายย่อย รวมถึงระดับอุตสาหกรรมพื้นบ้านอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วย นับเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นไปพร้อมกัน

ปี 2558 อีกไม่นานเกินรอ คนไทยทั้งประเทศก็จะเจอกับความท้าทายอีกขั้นหนึ่ง หลายภาคส่วนพยายามเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ดีแล้ว แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีก ใครที่พอจะมีกำลังและศักยภาพจะมาช่วยกันเป็นช่องทางนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดอา เซียนก็จะดีไม่น้อย อย่างที่เซเว่นฯ ตั้งใจจะอาสานำธงชาติไทยไปโบกสะบัดที่ตลาดอาเซียนในเออีซีที่จะถึงนี้ เรามาช่วยกันนะครับ

ขอบคุณ http://www.komchadluek.net/detail/20130508/157864/ตลาดอาเซียนโอกาสสร้างรายโอท็อป.html#.UYm-eEqja8o (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 8/05/2556 เวลา 03:02:14

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เล่าสู่กันฟัง : ตลาดอาเซียน - โอกาสสร้างรายได้ของสินค้าโอท็อป : โดย...บัญญัติ คำนูณวัฒน์ เหลือเวลาอีก 2 ปีกว่าๆ ประเทศไทยก็จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่คุ้นหูกันดีว่าเออีซี นับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีที่จะนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ตลาดได้กว้างขึ้น รวมถึงสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลิตขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่รู้จักกันดีคือ “สินค้าโอท็อป” ขณะนี้มีมากกว่าเจ็ดหมื่นรายการ จะได้มีโอกาสขยายไปจำหน่ายตลาดอาเซียน สร้างรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตระดับชุมชนให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ “สินค้าโอท็อป” ผลิตผลที่ได้มาจากโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เกิดขึ้นมาในช่วงที่ประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้ว เพื่อช่วยสร้างรายได้และความเจริญแก่ชุมชน ด้วยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการทางความคิด การบริการ การดูแลเอาใจใส่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นที่รู้จักทั่วประเทศและทั่วโลก เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ สินค้าโอท็อปของเรามักจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเฉพาะจังหวัดหรือในภูมิภาคของตน เอง นานๆ ครั้งจะรวมกันมาแสดงให้เห็นกันทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้เท่าที่รู้ ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง พยายามทำหน้าที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปให้กว้างขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายนัก แต่เห็นว่าทุกรายก็ตั้งใจกันดี ขณะนี้แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีเพียงแค่หกสิบกว่าล้านคน แต่ต่อไปเมื่อเออีซีมาถึง ในฐานะที่เป็นประเทศถึงพร้อมด้วยวัตถุดิบ ทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา ศักยภาพ ฝีไม้ลายมือ ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้จากการเปิดประเทศในครั้งนี้ได้เพิ่มมากขึ้น หลายๆ ภาคส่วนจึงพยายามเตรียมตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่เออีซี ที่เห็นเป็นรูปธรรมและนำหน้าสุดของประเทศไทยวันนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งน่าจะเป็นรายแรกๆ ที่ลุกขึ้นมาเตรียมตัวให้เห็นเป็นรูปธรรม จากสิ่งที่ทำล่าสุดคือการเข้าซื้อกิจการของแม็คโคร เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงสินค้าโอท็อป ที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายน้อยและจำกัด ได้มีโอกาสนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นออกไปจำหน่ายสู่ตลาดอาเซียน ทำให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และรู้จักสินค้าไทยของเราเพิ่มมากขึ้น แน่ล่ะผลประโยชน์ก็ย่อมตกอยู่กับบริษัทที่ทำเป็นเรื่องปกติ แต่ปลายทางที่สุดแล้วผลประโยชน์ก็ได้กลับมาสู่เจ้าของธุรกิจรายกลาง รายเล็ก รายย่อย รวมถึงระดับอุตสาหกรรมพื้นบ้านอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วย นับเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นไปพร้อมกัน ปี 2558 อีกไม่นานเกินรอ คนไทยทั้งประเทศก็จะเจอกับความท้าทายอีกขั้นหนึ่ง หลายภาคส่วนพยายามเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ดีแล้ว แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีก ใครที่พอจะมีกำลังและศักยภาพจะมาช่วยกันเป็นช่องทางนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดอา เซียนก็จะดีไม่น้อย อย่างที่เซเว่นฯ ตั้งใจจะอาสานำธงชาติไทยไปโบกสะบัดที่ตลาดอาเซียนในเออีซีที่จะถึงนี้ เรามาช่วยกันนะครับ ขอบคุณ http://www.komchadluek.net/detail/20130508/157864/ตลาดอาเซียนโอกาสสร้างรายโอท็อป.html#.UYm-eEqja8o

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...