เล็งคลอดร่างมาตรฐานฝีมือ 44 สาขาอาชีพ ปั้นแรงงานมีฝีมือโดนใจนายจ้าง

แสดงความคิดเห็น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งคลอดร่างมาตรฐานฝีมือ 44 สาขาอาชีพในปีนี้ เชื่อปั้นแรงงานมีฝีมือโดนใจนายจ้าง

วันนี้ (3 พ.ค.) นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กพร.ได้จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบมาตรฐานและอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 44 สาขาอาชีพใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พนักงานประกอบมอเตอร์ ช่างทำสีฟอร์นิเจอร์ไม้จริง พนักงานหล่อเล็ก ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมวิชาชีพต่างๆและภาคเอกชนโดยได้ข้อสรุปว่า ควรให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจกลุ่มอาชีพและสถานประกอบการต่างๆเป็นผู้ กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานและภาครัฐเป็นผู้รับรองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้อง การของสถานประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งกพร.ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ส่วนการ กำหนดสัดส่วนภาคความรู้กับภาคความสามารถนั้นมีทั้งสัดส่วน 20 คะแนนต่อ 80 คะแนน กับสัดส่วน 30 คะแนนต่อ 70 คะแนนโดยให้การกำหนดคะแนนเป็นไปอย่างยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะการทำงานและ ระดับฝีมือที่เข้าทดสอบ

นายนคร กล่าวอีกว่า ส่วนอัตราค่าทดสอบนั้นควรจัดเก็บตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา อาชีพว่ามีค่าใช้จ่ายในการทดสอบและอุปกรณ์ต่างๆมากน้อยเพียงใด แต่ไม่ควรสูงเกินไปจนไม่มีผู้เข้าทดสอบ อย่างไรก็ตาม กพร.จะขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือการทดสอบโดยจะรวบรวมผู้เข้าทดสอบเป็นกลุ่มและจัดทดสอบในคราวเดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายและไม่สร้างภาระแก่สถานประกอบการ ซึ่งอยากขอความช่วยเหลือ จากสถานประกอบการต่างๆเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ในส่วนของนักศึกษา ปวช.และ ปวส.สาขาช่างฝีมือต่างๆทั้งสถาบันอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษาห่วงว่าจะไม่ผ่านการทดสอบนั้น กพร.จะช่วยจัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบก่อนจบการศึกษา โดยขณะนี้กพร.กำลังรอผลสรุปข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทดสอบและอัตรา ค่าทดสอบ 44 สาขาอาชีพจากส.อ.ท. คาดว่าภายในเดือนพ.ค.นี้ จะได้ผลสรุปและเสนอเข้าคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ หากผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ร่างวิธีการทดสอบภายในปีนี้.

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/politics/201870 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 5/05/2556 เวลา 02:42:25

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งคลอดร่างมาตรฐานฝีมือ 44 สาขาอาชีพในปีนี้ เชื่อปั้นแรงงานมีฝีมือโดนใจนายจ้าง วันนี้ (3 พ.ค.) นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กพร.ได้จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบมาตรฐานและอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 44 สาขาอาชีพใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พนักงานประกอบมอเตอร์ ช่างทำสีฟอร์นิเจอร์ไม้จริง พนักงานหล่อเล็ก ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมวิชาชีพต่างๆและภาคเอกชนโดยได้ข้อสรุปว่า ควรให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจกลุ่มอาชีพและสถานประกอบการต่างๆเป็นผู้ กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานและภาครัฐเป็นผู้รับรองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้อง การของสถานประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งกพร.ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ส่วนการ กำหนดสัดส่วนภาคความรู้กับภาคความสามารถนั้นมีทั้งสัดส่วน 20 คะแนนต่อ 80 คะแนน กับสัดส่วน 30 คะแนนต่อ 70 คะแนนโดยให้การกำหนดคะแนนเป็นไปอย่างยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะการทำงานและ ระดับฝีมือที่เข้าทดสอบ นายนคร กล่าวอีกว่า ส่วนอัตราค่าทดสอบนั้นควรจัดเก็บตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา อาชีพว่ามีค่าใช้จ่ายในการทดสอบและอุปกรณ์ต่างๆมากน้อยเพียงใด แต่ไม่ควรสูงเกินไปจนไม่มีผู้เข้าทดสอบ อย่างไรก็ตาม กพร.จะขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือการทดสอบโดยจะรวบรวมผู้เข้าทดสอบเป็นกลุ่มและจัดทดสอบในคราวเดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายและไม่สร้างภาระแก่สถานประกอบการ ซึ่งอยากขอความช่วยเหลือ จากสถานประกอบการต่างๆเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ในส่วนของนักศึกษา ปวช.และ ปวส.สาขาช่างฝีมือต่างๆทั้งสถาบันอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษาห่วงว่าจะไม่ผ่านการทดสอบนั้น กพร.จะช่วยจัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบก่อนจบการศึกษา โดยขณะนี้กพร.กำลังรอผลสรุปข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทดสอบและอัตรา ค่าทดสอบ 44 สาขาอาชีพจากส.อ.ท. คาดว่าภายในเดือนพ.ค.นี้ จะได้ผลสรุปและเสนอเข้าคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ หากผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ร่างวิธีการทดสอบภายในปีนี้. ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/politics/201870

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...