'การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ง่าย ถ้ารู้วิธี'

แสดงความคิดเห็น

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ขึ้นบรรยาย เรื่อง การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ง่าย ถ้ารู้วิธี การบรรยาย “การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ง่าย ถ้ารู้วิธี” เป็นหัวข้อหนึ่งที่บรรยายในงานไทยแลนด์ ออนไลน์ เอกซโป “เอ็นจอย เดอะ ฟิวเจอร์” (Thailand Online Expo “ENJOY THE FUTURE”) งานสัมมนาความรู้ด้านออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-28 เม.ย. ที่ผ่านมา

โดยผู้ที่ร่วมบรรยายเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ในการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้า อาทิ ผู้จัดการด้านดิจิทัลมาร์เกตติ้ง ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการฝ่ายขายโซเชียลมีเดีย บริษัท Komli media และตัวแทนเฟซบุ๊ก ประเทศไทย, Social Media Manager บริษัท ซัมซุง ประเทศไทย และศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

“ศิวัตร เชาวรียวงษ์” กล่าวถึงข้อสังเกตในการพิจารณาว่าธุรกิจที่ทำอยู่ควรมีการสื่อสารผ่านโซเชีย ลมีเดียหรือไม่? ดังนี้ 1. ดูว่ากลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีอยู่ 30% มีการพูดถึงสินค้าหรือบริการของเราในโลกออนไลน์หรือไม่ และ 2. เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เป็นสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันแล้ว ถ้าพบว่าสินค้าของคู่แข่งมีการพูดถึงในโลกออนไลน์ แต่สินค้าหรือบริการของเราไม่มีการพูดถึง ก็ต้องทำการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย

“ในการสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดีย นอกจากใช้เพื่อการสื่อในเรื่องของธุรกิจแล้ว ยังใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วย”

บรรยากาศสถานที่ภายในงานสัมมนาความรู้ด้านออนไลน์ครั้งใหญ่ “ศิวัตร” กล่าวว่า เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว และง่ายที่จะใช้งาน โดยไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจควรลงมาใช้งานโซเชียลมีเดียที่มีเพื่อเรียนรู้ว่าสื่อ โซเชียลมีเดียแต่ละตัว อาทิ ทวิตเตอร์,เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ทำงานอย่างไร เพื่อสร้างไอเดียในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

ในการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อการตลาดนั้น “ศิวัตร” แนะนำว่า ก่อนลงมือใช้งานสื่อโซเชียลมีเดีย ต้องตั้งโจทย์ที่จะใช้งานให้ชัดเจน เช่น เพื่อสร้างการรับรู้ หรือเพื่อเพิ่มยอดขายเพราะการตั้งโจทย์ที่ชัดเจนจะนำไปสู่การพิจารณาว่าจะ เลือกใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียตัวไหนเพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากการใช้งานเฟซบุ๊ก องค์กรหรือบริษัทควรลงมือทำเอง เพราะมีข้อมูลขององค์กรมากที่สุด ในขณะที่ทวิตเตอร์จะใช้เพื่อทำโปรโมชั่น หรือกระตุ้นการทำกิจกรรม เพราะเป็นเพียงการส่งข้อความสั้น ๆ

ขณะที่มุมมองเรื่องการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดียในอนาคต “ศิวัตร” กล่าวว่า ตอนนี้มองเห็นแต่ขาขึ้นยังมองไม่เห็นขาลง เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ยากที่มนุษย์จะกลับไปสื่อสารหรือคุยกันแบบเดิม เพียงแต่รูปแบบที่ใช้จะเป็นตัวไหนหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเท่านั้น

สำหรับตัวเลขงบการตลาดออนไลน์รวมในประเทศไทยปีที่แล้วอยู่ที่ 3% หรือ 3,000 ล้านบาท โดยในส่วนนี้คิดเป็นงบทางการตลาดในส่วนของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 14% หรือคิดเป็น 420ล้านบาท

ในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว การใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ.@phetchan

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/technology/200971 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/technology/200971 (ขนาดไฟล์: 167)
วันที่โพสต์: 2/05/2556 เวลา 03:04:49 ดูภาพสไลด์โชว์ 'การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ง่าย ถ้ารู้วิธี'

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ขึ้นบรรยาย เรื่อง การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ง่าย ถ้ารู้วิธี การบรรยาย “การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ง่าย ถ้ารู้วิธี” เป็นหัวข้อหนึ่งที่บรรยายในงานไทยแลนด์ ออนไลน์ เอกซโป “เอ็นจอย เดอะ ฟิวเจอร์” (Thailand Online Expo “ENJOY THE FUTURE”) งานสัมมนาความรู้ด้านออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-28 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ร่วมบรรยายเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ในการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้า อาทิ ผู้จัดการด้านดิจิทัลมาร์เกตติ้ง ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการฝ่ายขายโซเชียลมีเดีย บริษัท Komli media และตัวแทนเฟซบุ๊ก ประเทศไทย, Social Media Manager บริษัท ซัมซุง ประเทศไทย และศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) “ศิวัตร เชาวรียวงษ์” กล่าวถึงข้อสังเกตในการพิจารณาว่าธุรกิจที่ทำอยู่ควรมีการสื่อสารผ่านโซเชีย ลมีเดียหรือไม่? ดังนี้ 1. ดูว่ากลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีอยู่ 30% มีการพูดถึงสินค้าหรือบริการของเราในโลกออนไลน์หรือไม่ และ 2. เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เป็นสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันแล้ว ถ้าพบว่าสินค้าของคู่แข่งมีการพูดถึงในโลกออนไลน์ แต่สินค้าหรือบริการของเราไม่มีการพูดถึง ก็ต้องทำการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย “ในการสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดีย นอกจากใช้เพื่อการสื่อในเรื่องของธุรกิจแล้ว ยังใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วย” บรรยากาศสถานที่ภายในงานสัมมนาความรู้ด้านออนไลน์ครั้งใหญ่ “ศิวัตร” กล่าวว่า เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว และง่ายที่จะใช้งาน โดยไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจควรลงมาใช้งานโซเชียลมีเดียที่มีเพื่อเรียนรู้ว่าสื่อ โซเชียลมีเดียแต่ละตัว อาทิ ทวิตเตอร์,เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ทำงานอย่างไร เพื่อสร้างไอเดียในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อการตลาดนั้น “ศิวัตร” แนะนำว่า ก่อนลงมือใช้งานสื่อโซเชียลมีเดีย ต้องตั้งโจทย์ที่จะใช้งานให้ชัดเจน เช่น เพื่อสร้างการรับรู้ หรือเพื่อเพิ่มยอดขายเพราะการตั้งโจทย์ที่ชัดเจนจะนำไปสู่การพิจารณาว่าจะ เลือกใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียตัวไหนเพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากการใช้งานเฟซบุ๊ก องค์กรหรือบริษัทควรลงมือทำเอง เพราะมีข้อมูลขององค์กรมากที่สุด ในขณะที่ทวิตเตอร์จะใช้เพื่อทำโปรโมชั่น หรือกระตุ้นการทำกิจกรรม เพราะเป็นเพียงการส่งข้อความสั้น ๆ ขณะที่มุมมองเรื่องการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดียในอนาคต “ศิวัตร” กล่าวว่า ตอนนี้มองเห็นแต่ขาขึ้นยังมองไม่เห็นขาลง เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ยากที่มนุษย์จะกลับไปสื่อสารหรือคุยกันแบบเดิม เพียงแต่รูปแบบที่ใช้จะเป็นตัวไหนหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเท่านั้น สำหรับตัวเลขงบการตลาดออนไลน์รวมในประเทศไทยปีที่แล้วอยู่ที่ 3% หรือ 3,000 ล้านบาท โดยในส่วนนี้คิดเป็นงบทางการตลาดในส่วนของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 14% หรือคิดเป็น 420ล้านบาท ในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว การใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ.@phetchan ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/technology/200971

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...