ครม.อนุมัติร่างประกาศ กสทช. 3 ฉบับหนุนเอกชนเดินเครื่องธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช. รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 1. การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทร คมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และ 3. การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน เพื่อนำไปลงประกาศราชกิจจานุเบกษา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า สำหรับประกาศทั้ง 3 ฉบับ หากมีผลบังคับใช้ จะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย และที่สำคัญเพื่อรองรับการเปิดให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด , บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเดินในทิศทางเดียวกัน

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เตรียม เปิดให้บริการ 3จี ประมาณเดือน พ.ค. 56 รวมทั้งเอกชนส่งหนังสือการให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์มาถึง กสทช. ซึ่งแสดงให้เห็นความพร้อมในการออกให้บริการอย่างเต็มที่ แม้จะต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ก็ตาม

ด้านคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ก็ไม่น้อย หน้า ดันร่างประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์เพื่อกิจการทางธุรกิจ ลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิทัล ทราบหลักเกณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประมูลได้อย่างถูกกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กสทช. ยังคงต้องออกร่างประกาศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการประกอบธุรกิจพื้นฐานเดียวกัน และเท่าเทียมกันได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/technology/199242 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 24/04/2556 เวลา 03:29:35

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช. รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 1. การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทร คมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และ 3. การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน เพื่อนำไปลงประกาศราชกิจจานุเบกษา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า สำหรับประกาศทั้ง 3 ฉบับ หากมีผลบังคับใช้ จะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย และที่สำคัญเพื่อรองรับการเปิดให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด , บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเดินในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เตรียม เปิดให้บริการ 3จี ประมาณเดือน พ.ค. 56 รวมทั้งเอกชนส่งหนังสือการให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์มาถึง กสทช. ซึ่งแสดงให้เห็นความพร้อมในการออกให้บริการอย่างเต็มที่ แม้จะต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ก็ตาม ด้านคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ก็ไม่น้อย หน้า ดันร่างประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์เพื่อกิจการทางธุรกิจ ลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิทัล ทราบหลักเกณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประมูลได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กสทช. ยังคงต้องออกร่างประกาศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการประกอบธุรกิจพื้นฐานเดียวกัน และเท่าเทียมกันได้อย่างเหมาะสม ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/technology/199242

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...