"ปู" แจงยุทธศาสตร์ 4 ด้านต่อนักธุรกิจไทย-จีน

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/politics/186516 (ขนาดไฟล์: 167)

เดลินิวส์ออนไลน์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:48 น.

เน้นพัฒนาโครงการรถไฟ 4 เส้นทาง ยาหอมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทย-จีนไม่มีการเมืองแอบแฝง มีแต่ความไว้เนื้อเชื้อใจกัน เพราะจีน-ไทยไม่ใช่อื่นไกล เราคือพี่น้องกัน

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 23 ก.พ. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ "ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศ" ที่ห้องประชุมกวงฮั่วตึ้งชั้น 9 อาคาร หอการค้าไทย-จีน(ไทยซีซี) เขตสาทร ให้กับผู้บริหาร สมาชิก หอการค้าไทย-จีนและ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยที่มารับฟังแน่นห้องประชุม

โดยนายกรัฐมนนตรี เล่าย้อนถึงต้นตระกูลชินวัตร ที่มีคุณปู่ทวดเป็นคนจีนแคะ และทราบว่าคุณปู่ทวด อาศัยที่มณฑลกวางตุ้ง เดินทางมาพำนักในไทย สมัยรัชกาลที่ 5 ปีพ.ศ. 2403 และมาทำการค้าขายที่ จ.จันทบุรี และย้ายมาตลาดน้อย ในเขตบางรัก กทม. และจากนั้นได้ย้ายไปที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และได้แต่งงานกับคุณย่าทวดของตนจนมีบุตร 9 คน

จากนั้นนายกฯ กล่าวว่า ทุกประเทศยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเอเชียเป็นแกนของเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง และตนชื่นชมเศรษฐกิจของจีนว่ามีความแข็งแกร่งที่มีมูลค่า จากสินค้าไทยไปจีนกว่า 8.3 แสนล้านบาท และมีมูลค่าการค้ารวม 2.9 ล้านล้านบาท แม้เศรษฐกิจซบเซาแต่การค้ายังสูงขนาดนี้ เชื่อว่าหอการค้าไทย-จีนจะเป็นคนสำคัญในการ สร้างเสริมเศรษฐกิจของสองชาติ

ทั้งนี้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยปีที่แล้วมากที่สุด คือ 2.8 ล้านคน โตขึ้น 57% และตนอยากเห็นจำนวนของการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่ม ขึ้น 20% การค้าลงทุน 15% ในทุกๆปี และปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจีดีพีของไทยจะอยู่ที่ 4.5-5.5 เนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ แต่ทว่าคนจีน รัฐบาลจีน บริษัทไทย-จีน ช่วยเหลือเราในยามยากในการกอบกู้สถานการณ์ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจ กลับมาขยายตัวที่ 6.4% และจบไตรมาส 4 เศรษฐกิจขยาย 18.9%

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศ มี 4 ด้าน คือ1. การสร้างความ สามารถในการ แข่งขัน ที่จะมีเรื่องการทำเกษตรโซนนิ่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาทนั้น จะเป็นการลด ต้นทุนขนส่งระยะยาวและเชื่อมโยงภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าด้วยกัน รวมทั้ง เชื่อมประเทศจีนด้วย โดยจะมีการจะพัฒนาโครงการรถไฟ 4 เส้นทา ง คือ กทม.-เชียงใหม่ และอยากเห็นต่อไปคือจาก เชียงใหม่ไปยังเชียงของ- จีน , กทม. – นครราชสีมา-หนองคาย ,กทม.-พัทยา-ระยอง และกทม. – หัวหิน- ปาดังเบซาร์ 2.การลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งต้องมี การสร้างรายได้ให้ประชาชน 3.การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการลด มลภาวะ ให้สังคมเป็นสีเขียว และ 4.การปรับความสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

"ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทยและจีนไม่มีการเมืองแอบแฝง มีแต่ความไว้เนื้อเชื้อใจกัน เพราะจีน-ไทยไม่ใช่อื่นไกล เราคือพี่น้องกัน" นายก กล่าว

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์วันเสาร์ที่
วันที่โพสต์: 24/02/2556 เวลา 03:08:18

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/politics/186516 เดลินิวส์ออนไลน์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:48 น. เน้นพัฒนาโครงการรถไฟ 4 เส้นทาง ยาหอมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทย-จีนไม่มีการเมืองแอบแฝง มีแต่ความไว้เนื้อเชื้อใจกัน เพราะจีน-ไทยไม่ใช่อื่นไกล เราคือพี่น้องกัน เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 23 ก.พ. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ "ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศ" ที่ห้องประชุมกวงฮั่วตึ้งชั้น 9 อาคาร หอการค้าไทย-จีน(ไทยซีซี) เขตสาทร ให้กับผู้บริหาร สมาชิก หอการค้าไทย-จีนและ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยที่มารับฟังแน่นห้องประชุม โดยนายกรัฐมนนตรี เล่าย้อนถึงต้นตระกูลชินวัตร ที่มีคุณปู่ทวดเป็นคนจีนแคะ และทราบว่าคุณปู่ทวด อาศัยที่มณฑลกวางตุ้ง เดินทางมาพำนักในไทย สมัยรัชกาลที่ 5 ปีพ.ศ. 2403 และมาทำการค้าขายที่ จ.จันทบุรี และย้ายมาตลาดน้อย ในเขตบางรัก กทม. และจากนั้นได้ย้ายไปที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และได้แต่งงานกับคุณย่าทวดของตนจนมีบุตร 9 คน จากนั้นนายกฯ กล่าวว่า ทุกประเทศยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเอเชียเป็นแกนของเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง และตนชื่นชมเศรษฐกิจของจีนว่ามีความแข็งแกร่งที่มีมูลค่า จากสินค้าไทยไปจีนกว่า 8.3 แสนล้านบาท และมีมูลค่าการค้ารวม 2.9 ล้านล้านบาท แม้เศรษฐกิจซบเซาแต่การค้ายังสูงขนาดนี้ เชื่อว่าหอการค้าไทย-จีนจะเป็นคนสำคัญในการ สร้างเสริมเศรษฐกิจของสองชาติ ทั้งนี้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยปีที่แล้วมากที่สุด คือ 2.8 ล้านคน โตขึ้น 57% และตนอยากเห็นจำนวนของการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่ม ขึ้น 20% การค้าลงทุน 15% ในทุกๆปี และปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจีดีพีของไทยจะอยู่ที่ 4.5-5.5 เนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ แต่ทว่าคนจีน รัฐบาลจีน บริษัทไทย-จีน ช่วยเหลือเราในยามยากในการกอบกู้สถานการณ์ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจ กลับมาขยายตัวที่ 6.4% และจบไตรมาส 4 เศรษฐกิจขยาย 18.9% นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศ มี 4 ด้าน คือ1. การสร้างความ สามารถในการ แข่งขัน ที่จะมีเรื่องการทำเกษตรโซนนิ่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาทนั้น จะเป็นการลด ต้นทุนขนส่งระยะยาวและเชื่อมโยงภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าด้วยกัน รวมทั้ง เชื่อมประเทศจีนด้วย โดยจะมีการจะพัฒนาโครงการรถไฟ 4 เส้นทา ง คือ กทม.-เชียงใหม่ และอยากเห็นต่อไปคือจาก เชียงใหม่ไปยังเชียงของ- จีน , กทม. – นครราชสีมา-หนองคาย ,กทม.-พัทยา-ระยอง และกทม. – หัวหิน- ปาดังเบซาร์ 2.การลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งต้องมี การสร้างรายได้ให้ประชาชน 3.การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการลด มลภาวะ ให้สังคมเป็นสีเขียว และ 4.การปรับความสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ "ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทยและจีนไม่มีการเมืองแอบแฝง มีแต่ความไว้เนื้อเชื้อใจกัน เพราะจีน-ไทยไม่ใช่อื่นไกล เราคือพี่น้องกัน" นายก กล่าว

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...