"รัก และ สุข"...ความรักที่ธุรกิจมีให้ต่อลูกค้า

แสดงความคิดเห็น

"รัก และ สุข"…ความรักที่ธุรกิจมีให้ต่อลูกค้า

ขอบคุณที่มาจาก : สยามธุรกิจออนไลน์ [ ฉบับที่ 1378 ประจำวันที่ 16-2-2013 ถึง 19-2-2013 ]

http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413372697

ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความต้องการ ทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาในสิ่งที่ ตนเองต้องการ และเมื่อคนเรายังมีความต้องการแสดงว่าชีวิตก็ยังมีความหวัง ็หากยังมีลมหายใจชีวิตก็ยังไม่สิ้นหวังิ ความคาดหวังของมนุษย์เกิดจากความต้องการผนวกกับประสบการณ์ในอดีต และโดยพื้นฐานแล้วทุกคนจะคาดหวังให้ชีวิตของตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผล ให้ทุกคนมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ความต้องการของคนเราจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน ซึ่งความพอใจของคนเราเป็นความรู้สึกที่ ยากมากที่คนอื่นจะเข้าใจได้ เพราะบางครั้งแม้แต่ตัวเราเอง เรายังไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้วเรากำลังต้องการอะไร แล้วเราจะรู้ใจคนอื่นได้อย่างไรว่าเขาต้องการ อะไร

บนพื้นฐานของมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมและต้องอาศัยพึ่งพากันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้มนุษย์ทุกคน ต้องการความรัก ซึ่งความรักก็มีหลายรูปแบบ ทั้งความรักแบบเพื่อน แบบญาติพี่น้อง แบบคู่รัก ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งสวยงามและ เป็นที่มาของความสุข แต่บางครั้งความรักที่ไม่รู้จักพอดีก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกัน อาทิ พ่อแม่รักลูกมาก จนเกิดการเลี้ยงดูที่ผิดๆ เป็นห่วงลูกมากเกินไปจนทำให้เกิดความทุกข์ใจ หรือต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ลูก ได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต จนทำให้ลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด หรือกรณีของ ความรักแบบหนุ่มสาว ก็จะมีความหึงหวง แสดงความเป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน ทำให้รักกลายเป็นทุกข์มากกว่าสุข ็ความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอดแต่คนอาจตาบอดเพราะความรักิ เพราะโดยธรรมชาติเมื่อคนเรารักใครชอบใครก็จะไม่มองเป็นข้อเสียของเขา และหากเมื่อใดหมดรักก็จะขุดคุ้ยข้อเสียออกมาก ดังนั้น ็ความรักที่รู้จักพอ คือความรักที่เกิดจากความมีเหตุมีผลและเข้าใจในเหตุและผลของกันและกันิ แล้วชีวิตก็จะมีความสุข

แล้วความรักที่ธุรกิจมีให้ต่อลูกค้าคืออะไร? คนเราทุกคนต้องการความ รัก ลูกค้าก็ต้องการความรัก ดังนั้น ธุรกิจจะต้องรู้และทำความเข้าใจว่า "ลูกค้า ต้องการอะไร?" "ลูกค้ายังมีปัญหาอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข?" หากธุรกิจจะมอบความรักให้กับลูกค้าก็จะต้องแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ว่า "เมื่อลูกค้าต้องการหรือมีปัญหาอะไร ธุรกิจจะอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ" โดยธุรกิจต้องพึงระลึกเสมอว่า "ลูกค้าไม่ต้องการความสงสาร แต่ลูกค้าต้องการความเข้าใจและความเอาใจใส่"

การดำเนินชีวิตเพื่อความสุข เราต้องรู้จักแบ่งปันความรักให้คนอื่นๆ ด้วย การมอบความรักให้คนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ ซึ่งการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นเราไม่จำเป็นต้องเก็บเอาทุกการกระทำหรือทุกคำพูดของคนอื่นมาใส่ใจ ต้องรู้จักรับฟัง และทำความเข้าใจกับความรู้สึกของคนอื่นด้วย เพราะ คนเราแต่ละคนเกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมต้องมีความแตกต่างกัน การดำเนินธุรกิจของเช่นกัน หากจะทำให้ลูกค้ารักและพอใจในสินค้าและบริการของธุรกิจ ก็ต้องรู้จักรับฟังลูกค้า ต้องใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของลูกค้า ต้อง คิด ต้องมอง ในมุมมองของลูกค้า ต้องรู้สึกเหมือนกับลูกค้ารู้สึก ต้องเข้าไป คลุกคลีกับลูกค้า "คิดจะล่าสัตว์ป่าก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่า"

ธุรกิจจะต้องส่งมอบความรักและความสุขให้กับลูกค้า จะต้องไม่ปล่อย ให้ความทุกข์ มาทำลายความรักจนทำให้ลูกค้าไม่มีความสุข ดังนั้น หากธุรกิจ จะนำเสนออะไรให้ลูกค้า ก็ต้องเริ่มต้นจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า จะต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร ต้องการอะไร แล้ว ธุรกิจก็หาแนวทางว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไร จะสามารถทำอย่างไรให้ลูกค้ามีความสุข ทำอย่างไรให้ลูกค้ารักและ พอใจ โดยกิจกรรมที่ธุรกิจจะส่งมอบความรักให้กับลูกค้าควรจะตระหนักให้ลูกค้ามีส่วนร่วม สร้างมิตรสัมพันธ์อันดีให้เกิดความผูกพันกัน ธุรกิจต้องมอบ ความรักให้เป็นส่วนหนึ่งของความหวังของลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกว่าธุรกิจเป็นเสมือนเพื่อน หรือญาติพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นความรัก ความสุขมากกว่าผลประโยชน์หรือรายได้ เพราะสุดท้ายแล้วหากลูกค้ามีความสุข พอใจ และรักธุรกิจ ก็จะยอมจ่าย นั่นหมายถึงธุรกิจก็จะมีรายได้มหาศาลตามมา "ธุรกิจมอบความรักให้ลูกค้า ลูกค้ามีความสุข ธุรกิจก็มีความสุข"

ที่มา: สยามธุรกิจออนไลน์
วันที่โพสต์: 18/02/2556 เวลา 03:58:42

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

"รัก และ สุข"…ความรักที่ธุรกิจมีให้ต่อลูกค้า ขอบคุณที่มาจาก : สยามธุรกิจออนไลน์ http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413372697 ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความต้องการ ทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาในสิ่งที่ ตนเองต้องการ และเมื่อคนเรายังมีความต้องการแสดงว่าชีวิตก็ยังมีความหวัง ็หากยังมีลมหายใจชีวิตก็ยังไม่สิ้นหวังิ ความคาดหวังของมนุษย์เกิดจากความต้องการผนวกกับประสบการณ์ในอดีต และโดยพื้นฐานแล้วทุกคนจะคาดหวังให้ชีวิตของตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผล ให้ทุกคนมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ความต้องการของคนเราจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน ซึ่งความพอใจของคนเราเป็นความรู้สึกที่ ยากมากที่คนอื่นจะเข้าใจได้ เพราะบางครั้งแม้แต่ตัวเราเอง เรายังไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้วเรากำลังต้องการอะไร แล้วเราจะรู้ใจคนอื่นได้อย่างไรว่าเขาต้องการ อะไร บนพื้นฐานของมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมและต้องอาศัยพึ่งพากันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้มนุษย์ทุกคน ต้องการความรัก ซึ่งความรักก็มีหลายรูปแบบ ทั้งความรักแบบเพื่อน แบบญาติพี่น้อง แบบคู่รัก ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งสวยงามและ เป็นที่มาของความสุข แต่บางครั้งความรักที่ไม่รู้จักพอดีก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกัน อาทิ พ่อแม่รักลูกมาก จนเกิดการเลี้ยงดูที่ผิดๆ เป็นห่วงลูกมากเกินไปจนทำให้เกิดความทุกข์ใจ หรือต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ลูก ได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต จนทำให้ลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด หรือกรณีของ ความรักแบบหนุ่มสาว ก็จะมีความหึงหวง แสดงความเป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน ทำให้รักกลายเป็นทุกข์มากกว่าสุข ็ความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอดแต่คนอาจตาบอดเพราะความรักิ เพราะโดยธรรมชาติเมื่อคนเรารักใครชอบใครก็จะไม่มองเป็นข้อเสียของเขา และหากเมื่อใดหมดรักก็จะขุดคุ้ยข้อเสียออกมาก ดังนั้น ็ความรักที่รู้จักพอ คือความรักที่เกิดจากความมีเหตุมีผลและเข้าใจในเหตุและผลของกันและกันิ แล้วชีวิตก็จะมีความสุข แล้วความรักที่ธุรกิจมีให้ต่อลูกค้าคืออะไร? คนเราทุกคนต้องการความ รัก ลูกค้าก็ต้องการความรัก ดังนั้น ธุรกิจจะต้องรู้และทำความเข้าใจว่า "ลูกค้า ต้องการอะไร?" "ลูกค้ายังมีปัญหาอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข?" หากธุรกิจจะมอบความรักให้กับลูกค้าก็จะต้องแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ว่า "เมื่อลูกค้าต้องการหรือมีปัญหาอะไร ธุรกิจจะอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ" โดยธุรกิจต้องพึงระลึกเสมอว่า "ลูกค้าไม่ต้องการความสงสาร แต่ลูกค้าต้องการความเข้าใจและความเอาใจใส่" การดำเนินชีวิตเพื่อความสุข เราต้องรู้จักแบ่งปันความรักให้คนอื่นๆ ด้วย การมอบความรักให้คนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ ซึ่งการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นเราไม่จำเป็นต้องเก็บเอาทุกการกระทำหรือทุกคำพูดของคนอื่นมาใส่ใจ ต้องรู้จักรับฟัง และทำความเข้าใจกับความรู้สึกของคนอื่นด้วย เพราะ คนเราแต่ละคนเกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมต้องมีความแตกต่างกัน การดำเนินธุรกิจของเช่นกัน หากจะทำให้ลูกค้ารักและพอใจในสินค้าและบริการของธุรกิจ ก็ต้องรู้จักรับฟังลูกค้า ต้องใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของลูกค้า ต้อง คิด ต้องมอง ในมุมมองของลูกค้า ต้องรู้สึกเหมือนกับลูกค้ารู้สึก ต้องเข้าไป คลุกคลีกับลูกค้า "คิดจะล่าสัตว์ป่าก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่า" ธุรกิจจะต้องส่งมอบความรักและความสุขให้กับลูกค้า จะต้องไม่ปล่อย ให้ความทุกข์ มาทำลายความรักจนทำให้ลูกค้าไม่มีความสุข ดังนั้น หากธุรกิจ จะนำเสนออะไรให้ลูกค้า ก็ต้องเริ่มต้นจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า จะต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร ต้องการอะไร แล้ว ธุรกิจก็หาแนวทางว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไร จะสามารถทำอย่างไรให้ลูกค้ามีความสุข ทำอย่างไรให้ลูกค้ารักและ พอใจ โดยกิจกรรมที่ธุรกิจจะส่งมอบความรักให้กับลูกค้าควรจะตระหนักให้ลูกค้ามีส่วนร่วม สร้างมิตรสัมพันธ์อันดีให้เกิดความผูกพันกัน ธุรกิจต้องมอบ ความรักให้เป็นส่วนหนึ่งของความหวังของลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกว่าธุรกิจเป็นเสมือนเพื่อน หรือญาติพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นความรัก ความสุขมากกว่าผลประโยชน์หรือรายได้ เพราะสุดท้ายแล้วหากลูกค้ามีความสุข พอใจ และรักธุรกิจ ก็จะยอมจ่าย นั่นหมายถึงธุรกิจก็จะมีรายได้มหาศาลตามมา "ธุรกิจมอบความรักให้ลูกค้า ลูกค้ามีความสุข ธุรกิจก็มีความสุข"

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...