Practice...การฝึกฝน การลงมือทำส่งผลลัพธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจขายตรง

แสดงความคิดเห็น

Practice...การฝึกฝน การลงมือทำส่งผลลัพธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจขายตรง

สยามธุรกิจออนไลน์ [ ฉบับที่ 1377 ประจำวันที่ 13-2-2013 ถึง 15-2-2013 ]

ขอบคุณ http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413372571

ในการทำธุรกิจขายตรงนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ มาจากการมีทัศนคติในแง่บวก ความรักในงานที่คุณทำ การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ความมุ่งมั่น และองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การฝึกฝนและลงมือทำ (Practice) และจะต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางสายนี้ให้ได้ ด้วยการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจังและทำต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด โดยการตั้งเป้าหมายในการทำงานว่าคุณต้องการอะไร และกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ทำได้สำเร็จและเป็นจริง เหมาะกับเวลา และเป็นเป้าหมายที่สามารถ เปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อลูกทีมและลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดระเบียบและอัพเดตข้อมูลลูกทีมของคุณตลอดเวลา รวมทั้งการปรับปรุงทบทวนการทำงานในระบบเครือข่ายของคุณเพื่อพิจารณาหาบุคคลที่เปี่ยมศักยภาพอย่างแท้จริงเพื่อขยายฐานเครือ ข่ายออกไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด และการเป็นนักขายในธุรกิจเครือข่ายนั้น คุณจะต้องนำเสนอสินค้า โปรแกรม แผนงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะในงานประชุม หรือทางโทรศัพท์ ดังนั้นเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ คุณจะต้องฝึกฝนในเรื่องของภาษากาย น้ำเสียง และคำพูด เพื่อการสื่อสารที่เต็มประสิทธิภาพ และถ้าหากมีงานประชุม คุณควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกครั้งสำหรับการสร้างเครือข่าย

พยายามที่จะฝึกฝนการพูดอย่างมีชั้นเชิง วิเคราะห์ สถานการณ์และหาโอกาสอย่างมีกลยุทธ์ เอาชนะขีดจำกัดของคุณให้ได้ โดยทดแทนด้วยความรู้สึกว่าการทำงานจะส่งผลที่คุ้มค่ากับเวลาและความพยายาม รวมทั้งเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามผลทันที และพยายามรักษาเครือข่ายของคุณให้เข้มแข็งและสม่ำเสมอ ต้องฝึกตัวคุณให้มีภาวะของความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมได้ฝึกที่จะเรียนรู้และเข้าใจ และรับฟังลูกทีม กล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญภายใต้การวางแผนงาน อย่างเป็นระบบ เรียนรู้ที่จะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้คำแนะนำแก่ลูกทีม ยินดีกับความสำเร็จของ พวกเขา และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม

และสิ่งที่สำคัญที่สุดภายใต้การลงมือทำธุรกิจ ขายตรงก็คือ การทำธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในธุรกิจขายตรง ด้วยการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และทั้งหมดนี้คุณก็จะสามารถสร้างเครือข่ายของคุณได้อย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งประสบการณ์ มากมายที่จะต่อยอดศักยภาพในการทำงาน พัฒนาทักษะของคุณผ่านการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ห้องแห่งความสำเร็จได้อย่างแท้จริงค่ะ

ที่มา: สยามธุรกิจออนไลน์
วันที่โพสต์: 16/02/2556 เวลา 03:02:31

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

Practice...การฝึกฝน การลงมือทำส่งผลลัพธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจขายตรง สยามธุรกิจออนไลน์ ขอบคุณ… http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413372571 ในการทำธุรกิจขายตรงนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ มาจากการมีทัศนคติในแง่บวก ความรักในงานที่คุณทำ การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ความมุ่งมั่น และองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การฝึกฝนและลงมือทำ (Practice) และจะต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางสายนี้ให้ได้ ด้วยการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจังและทำต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด โดยการตั้งเป้าหมายในการทำงานว่าคุณต้องการอะไร และกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ทำได้สำเร็จและเป็นจริง เหมาะกับเวลา และเป็นเป้าหมายที่สามารถ เปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อลูกทีมและลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดระเบียบและอัพเดตข้อมูลลูกทีมของคุณตลอดเวลา รวมทั้งการปรับปรุงทบทวนการทำงานในระบบเครือข่ายของคุณเพื่อพิจารณาหาบุคคลที่เปี่ยมศักยภาพอย่างแท้จริงเพื่อขยายฐานเครือ ข่ายออกไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด และการเป็นนักขายในธุรกิจเครือข่ายนั้น คุณจะต้องนำเสนอสินค้า โปรแกรม แผนงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะในงานประชุม หรือทางโทรศัพท์ ดังนั้นเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ คุณจะต้องฝึกฝนในเรื่องของภาษากาย น้ำเสียง และคำพูด เพื่อการสื่อสารที่เต็มประสิทธิภาพ และถ้าหากมีงานประชุม คุณควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกครั้งสำหรับการสร้างเครือข่าย พยายามที่จะฝึกฝนการพูดอย่างมีชั้นเชิง วิเคราะห์ สถานการณ์และหาโอกาสอย่างมีกลยุทธ์ เอาชนะขีดจำกัดของคุณให้ได้ โดยทดแทนด้วยความรู้สึกว่าการทำงานจะส่งผลที่คุ้มค่ากับเวลาและความพยายาม รวมทั้งเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามผลทันที และพยายามรักษาเครือข่ายของคุณให้เข้มแข็งและสม่ำเสมอ ต้องฝึกตัวคุณให้มีภาวะของความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมได้ฝึกที่จะเรียนรู้และเข้าใจ และรับฟังลูกทีม กล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญภายใต้การวางแผนงาน อย่างเป็นระบบ เรียนรู้ที่จะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้คำแนะนำแก่ลูกทีม ยินดีกับความสำเร็จของ พวกเขา และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสิ่งที่สำคัญที่สุดภายใต้การลงมือทำธุรกิจ ขายตรงก็คือ การทำธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในธุรกิจขายตรง ด้วยการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และทั้งหมดนี้คุณก็จะสามารถสร้างเครือข่ายของคุณได้อย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งประสบการณ์ มากมายที่จะต่อยอดศักยภาพในการทำงาน พัฒนาทักษะของคุณผ่านการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ห้องแห่งความสำเร็จได้อย่างแท้จริงค่ะ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...