มจษ.จัดบริการวิชาการตู้เพาะเห็ดระเบียงคอนโด

แสดงความคิดเห็น

ผศ.ดร.น.สพ.สุรพล พหลภาคย์ คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) และในฐานะผู้คิดค้นการพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเห็ดกำลังเป็นที่นิยมของท้องตลาด นอกจากมีคุณค่าทางอาหารสูงไม่แพ้พืชผักอื่นๆ แล้ว ยังสร้างรายได้เสริมให้ผู้ผลิตเป็นอย่างดี และจากที่คนกรุงเทพฯ นิยมพักอาศัยตามคอนโดมิเนียม หรือห้องเช่าต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่า การใช้ประโยชน์บริเวณริมระเบียงตามคอนโดมิเนียม และห้องเช่าต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ คณะเกษตรฯ จึงเริ่มคิดค้นและทดลองการเพาะเห็ดโดยใช้บริเวณริมระเบียงอาคารเรียนที่คณะเกษตรฯ และนำเห็ดที่เป็นผลผลิตจากตู้เห็ดคอนโดมาประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากร รวมถึงนำไปประยุกต์เป็นน้ำพริกเห็ดสูตรต่างๆ จำหน่ายในราคาถูก กระปุกละ 35 บาท ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่คณะเกษตรฯ

'คณะเกษตรฯ เห็นความสำคัญในส่วนนี้ แล้ววิจัยและพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโดขึ้น ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทุกพื้นที่สามารถเพาะเห็ดได้ เพียงมีพื้นที่ว่างตามระเบียง ก็สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยตัวเองแล้ว ด้วยการลงทุน 550 บาท โดยลักษณะเด่นตู้เพาะเห็ดนี้นอกจากใช้วัสดุที่หาง่ายอย่างพีวีซีแล้ว ยังมีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะอาดและปลอดภัย เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ได้ 1 ตู้ สามารถวางเห็ดได้ 8 แถว รวม 72 ก้อน ซึ่งหากเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 ครั้ง จะได้เห็ดจำนวน 22 กิโลกรัม เพียงพอสำหรับรับประทานในครัวเรือน และสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย' ผศ.ดร.น.สพ.สุรพลกล่าวว่า หากหน่วยงานและสถานศึกษาใดต้องการให้คณะเกษตรฯ มจษ.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโด ติดต่อได้ที่ โทร.0-2942-6900-99

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2555
วันที่โพสต์: 1/10/2555 เวลา 11:05:51

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผศ.ดร.น.สพ.สุรพล พหลภาคย์ คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) และในฐานะผู้คิดค้นการพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเห็ดกำลังเป็นที่นิยมของท้องตลาด นอกจากมีคุณค่าทางอาหารสูงไม่แพ้พืชผักอื่นๆ แล้ว ยังสร้างรายได้เสริมให้ผู้ผลิตเป็นอย่างดี และจากที่คนกรุงเทพฯ นิยมพักอาศัยตามคอนโดมิเนียม หรือห้องเช่าต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่า การใช้ประโยชน์บริเวณริมระเบียงตามคอนโดมิเนียม และห้องเช่าต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ คณะเกษตรฯ จึงเริ่มคิดค้นและทดลองการเพาะเห็ดโดยใช้บริเวณริมระเบียงอาคารเรียนที่คณะเกษตรฯ และนำเห็ดที่เป็นผลผลิตจากตู้เห็ดคอนโดมาประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากร รวมถึงนำไปประยุกต์เป็นน้ำพริกเห็ดสูตรต่างๆ จำหน่ายในราคาถูก กระปุกละ 35 บาท ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่คณะเกษตรฯ 'คณะเกษตรฯ เห็นความสำคัญในส่วนนี้ แล้ววิจัยและพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโดขึ้น ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทุกพื้นที่สามารถเพาะเห็ดได้ เพียงมีพื้นที่ว่างตามระเบียง ก็สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยตัวเองแล้ว ด้วยการลงทุน 550 บาท โดยลักษณะเด่นตู้เพาะเห็ดนี้นอกจากใช้วัสดุที่หาง่ายอย่างพีวีซีแล้ว ยังมีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะอาดและปลอดภัย เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ได้ 1 ตู้ สามารถวางเห็ดได้ 8 แถว รวม 72 ก้อน ซึ่งหากเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 ครั้ง จะได้เห็ดจำนวน 22 กิโลกรัม เพียงพอสำหรับรับประทานในครัวเรือน และสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย' ผศ.ดร.น.สพ.สุรพลกล่าวว่า หากหน่วยงานและสถานศึกษาใดต้องการให้คณะเกษตรฯ มจษ.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโด ติดต่อได้ที่

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...