กระทู้ถามตอบ หน้า 36

เพิ่มกระทู้

 1. 526คนพิการประเภท4ออทิสติก 1151/1 10/10/2556 โดย คนปกติ ตอบล่าสุด: พวงแก้ว กิจธ...
 2. 527ไม่ทราบว่า เบี้ยผู้พิการรายเดือน ต-ค จะรวมยอดไปจ่ายเดือน พ.... 3222/1 10/10/2556 โดย hope ตอบล่าสุด: พวงแก้ว กิจธรรม
 3. 528ข้องใจกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 1907/2 9/10/2556 โดย เก็ต ตอบล่าสุด: เก็ต
 4. 529ต้องการรับสมัครงานคนพิการ หญิง 2558/1 9/10/2556 โดย คุณมด ตอบล่าสุด: จุฑารัตน์ มูลนิ...
 5. 530เชิญผู้พิการเพศหญิงลักษณะงานพนักงานโทรศัพท์และรับโทรศัพท์ 1776/1 8/10/2556 โดย คุณ พัชรี ภู่... ตอบล่าสุด: มูลนิธิพัฒนาคนพ...
 6. 531เป็นคนตาบอด ชาย ต้องการทำงานครับ 1166/2 2/10/2556 โดย ตู้ ตอบล่าสุด: ตู้
 7. 532ต้องการทราบสถานที่ฝึกงานครับ 959/0 2/10/2556 โดย เด็กปี 3
 8. 533สิทธิการรักษาพยาบาล(ของคนมีต่ำแหน่งกับคนธรรมดา) 805/0 1/10/2556 โดย ปลา
 9. 534ภาษีสังคมที่ควรมี 1388/4 29/09/2556 โดย หวังดี ตอบล่าสุด: จขกท
 10. 535วอนรัฐบาลเรื่องสวัสดิการ ค่ารักษาพยาลบาล ผู้ดูแลคนพิการ 1944/3 28/09/2556 โดย เด็กกำพร้าแล... ตอบล่าสุด: วัตน์
 11. 536ความยุติธรรม เท่าเทียมมีหรือ 1944/0 26/09/2556 โดย ความจริงวันนี้
 12. 537 ไอร์ยูปหรือวัตน์ติดต่อที่0896689557ครับ 2055/16 22/09/2556 โดย วัตน์ ตอบล่าสุด: เดอะบอย
 13. 538ผมพิการทางสายตา ตาบอด 2 ข้าง ผมอยากหางานที่เปิดรับคนตาบอดเข้... 1375/3 18/09/2556 โดย หนู ตอบล่าสุด: ฟ้า มูลนิธิพ...
 14. 539ช่วยลบความคิดเห็นหน้าที่4 965/1 17/09/2556 โดย อ ตอบล่าสุด: อิ๋ว มูลนิธิพ...
 15. 540การจ้างคนพิการถามคูณฟ้า 2305/8 11/09/2556 โดย วัตน์ ตอบล่าสุด: คนพิการ

ห้องกระทู้


Waiting...

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...